Corps komt met zeven actielijnen

Verbeterplan USC moet herhaling ‘grietenlijst’ voorkomen

USC
USC-leden voor het Gele Kasteel deze week. Foto DUB

Op de website van het USC is sinds donderdagavond een samenvatting te lezen van het verbeterplan dat de vereniging voorlegde aan de twee instellingen. Het gaat daarbij om ‘de zeven belangrijkste programma’s’ waarmee het Corps meer respectvolle omgangvormen tot stand wil brengen en de sociale veiligheid wil vergroten.

De vereniging en haar leden liggen sinds half maart onder vuur. Een lijst met leden van de vrouwelijke tegenhanger UVSV, waarbij contactgegevens en seksuele prestaties werden vermeld, verspreidde zich bliksemsnel binnen de Nederlandse studentenwereld en daarbuiten. De lijst bleek te zijn opgesteld door leden van het Corps.

Ook de besturen van de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht spraken hun verontwaardiging uit. Zij zetten de subsidie van de vereniging stop voor dit kalenderjaar, sloten de vereniging uit van officiële bijeenkomsten, eisten straffen voor de betrokkenen en een uitgebreide aanpak om voor eens en altijd korte metten te maken met de vrouwonvriendelijke sfeer binnen de vereniging.

Aanspreken
Het USC-bestuur besloot afgelopen april al verschillende betrokkenen bij de grietenlijst te schorsen. Begin deze maand werd het verbeterplan voorgelegd aan de HU en UU. 

Het USC zegt de belangrijkste kernwaarden van de vereniging, waaronder diversiteit en gelijkwaardigheid, actiever te gaan uitdragen. “Ieder lid zal doordrongen zijn waar het USC voor staat, en van wat als gewenst en wat als ongewenst gedrag wordt gezien.”

De vereniging wil er verder voor gaan zorgen dat leden elkaar ook durven aan te spreken op ongepaste uitingen. Dat gebeurt onder meer door deelname aan de ‘Ben-je-oké-campagne’. Er komt ook een meldpunt om anoniem melding te maken van grensoverschrijdend gedrag.

Verder wil het USC een grotere rol spelen bij het handhaven van gedragsregels binnen verenigingshuizen. Alle huizen hebben inmiddels een aangescherpte gedragscode getekend en in hun huiskamer opgehangen.

Samen met UVSV wordt onderzocht hoe er meer aandacht besteed kan worden aan gelijkwaardige seksuele relaties. De verenigingen willen onder meer samen een evenement organiseren rond dit thema.

Nieuwe leden moeten tenslotte al tijdens de kennismakingstijd doordrongen worden van wat het USC als wenselijk gedrag ziet. Oud-leden zullen daarom uitleggen hoe leden onderling en met vrouwelijke medestudenten dienen om te gaan. De makers van de grietenpresentatie zullen tijdens de kennismakingstijd uit de doeken doen welke fouten zij gemaakt hebben en wat de gevolgen daarvan waren voor hen en anderen.

Garanderen
De zeven programma’s gaan dit jaar van start, maar moeten volgens het USC-bestuur ‘integraal onderdeel’ worden van de vereniging. De Raad van Advies van oud-leden en een projectgroep van voormalig bestuursleden moeten ervoor zorgen dat dit iets blijvends wordt. Ook is er onlangs een begeleidingscommissie gevormd met experts op het gebied van sociale veiligheid waarvan de leden merendeels geen oud-lid zijn.

"Als bestuur kunnen wij helaas nooit volledig garanderen dat er geen incidenten plaatsvinden, hoe graag wij dit ook zouden willen", zo schrijft het UU-bestuur op de website. "Wel garanderen wij dat wij, samen met leden, alles op alles zetten om te werken aan een cultuur waarin geen enkele voedingsbodem is voor incidenten, vanuit een intrinsieke motivatie om het USC te verbeteren.” 

In een korte mailtoelichting aan DUB schrijft senaatsvoorzitter Rik Tinga dat de publicatie van de grietenlijsten en de gevolgen daarvan “een enorme indruk” hebben gemaakt op hem persoonlijk en alle leden van het USC. “Ik voel dat er de afgelopen tijd echt een breed gedragen overtuiging is om aan de slag te gaan met de plannen om het USC te verbeteren.”

Moet in praktijk blijken
De hogeschool en de universiteit zeggen voorlopig tevreden te zijn met de plannen. “Op basis van deze plannen, vertrouwen we er op dit moment op dat de noodzakelijke verbeterprocessen in gang zijn gezet”, aldus UU-rector Henk Kummeling. “Of het daarmee echt lukt om een veilige omgeving voor iedereen te creëren, zal in de praktijk moeten blijken.” 

Het USC zal de komende maanden nog twee keer tussentijds moeten rapporteren aan de instellingen over de voortgang. Op basis daarvan – en mogelijk na inwinning van extern advies – gaan de instellingen besluiten of de vereniging volgend jaar de subsidie terugkrijgt en weer welkom is bij officiële universitaire gelegenheden.

Advertentie