Studenten, ga voor die prik!

Wij maken ons zorgen over de aankomende maanden. Als studenten, omdat het onderwijs op locatie weer steeds minder door gaat, maar ook als raadsleden, omdat de mogelijke toekomstscenario’s duidelijk maken dat het nog erger kan worden. Een QR-codesysteem is niet alleen duur en erg lastig uit te voeren, het zou ook voor een tweedeling in de studentenpopulatie kunnen zorgen. Terug gaan naar volledig online onderwijs is wat ons betreft ook een zeer slecht idee, nu alsmaar duidelijker wordt wat voor negatieve effecten dit heeft gehad op het studentenwelzijn. Het is een keuze waar we van hopen dat we daar helemaal niet voor komen te staan.

In aanloop van de tweede verjaardag van het virus in Nederland zien wij de problemen weer toenemen. Onze instelling staat midden in de samenleving: wij hebben een belangrijke rol in wetenschappelijke ontwikkelingen en discussies, en zijn bij uitstek de kweekvijver voor heldere geesten met de goede oplossingen. Deze centrale positie laat zich ook fysiek gelden: toegenomen besmettingen in het land verspreiden zich ook binnen onze gebouwen, en besmettingen in onze gebouwen kunnen leiden tot meer besmettingen in het land. Daarom ligt er een grote verantwoordelijkheid bij ons gedrag, en we zullen ons best moeten doen om onze bijdrage te leveren aan een werkbare manier om deze crisis te bedwingen. Een hoge vaccinatiegraad maakt een verschil, en verkleint de kans op ingrijpende maatregelen aan de universiteit.

Onderhandelingspositie
Er zit namelijk ook een strategische kant aan de keuze om je wel of niet te laten inenten. Elke gevaccineerde persoon verbonden aan de UU werkt mee aan een betere onderhandelingspositie van ons bestuur tegenover de landelijke overheid, die wel of niet maatregelen zal opleggen. Het is belangrijk om te beseffen dat ons College van Bestuur (CvB) buitenspel kan worden gezet bij de besluitvorming over een verplicht coronatoegangsbewijs (CTB) in onze collegezalen. In Den Haag ligt wetgeving op tafel die die bevoegdheid slechts bij de minister van Volksgezondheid legt. Ons CvB is tegenstander van vergaande maatregelen als het verplichte CTB of het schrappen van fysiek onderwijs, en haalt terecht aan dat al circa negentig procent van alle studenten is gevaccineerd. Met een hogere vaccinatiegraad is er minder reden tot het opleggen van de verplichte QR-codes, dus je niet laten inenten zorgt op deze manier juist voor de maatregelen die iedereen wilt voorkomen.

Onze generatie betaalt een hoge prijs
Nu zouden de meeste studenten waarschijnlijk niet heel veel last hebben van een besmetting, terwijl de maatregelen wel ernstige gevolgen hebben. Het is dus zeker te begrijpen dat studenten terug willen naar het bekende  studentenleven met alle feestjes en borrels. We moeten echter wel onthouden dat niet iedereen op de universiteit of hogeschool zo’n geweldige gezondheid heeft. We hebben mensen met verzwakte immuunsystemen, docenten en medestudenten die nu al erg schrikken van ongevaccineerden, en dan hebben we het nog niet eens gehad over het contact met familie.  Onder wie vaak ook ouderen die niet zo sterk zijn als wij. Iets dat lijkt op een verkoudheid bij ons, zou bij deze groepen, mensen waar we vaak toch echt om geven, kunnen leiden tot lange ziektes, intensive care-bezoeken of erger. Om nog maar niet te spreken over long covid en andere indirecte gevolgen. Het verminderen van de verspreiding moet. Volgens de meerderheid van studies helpt vaccinatie in ieder geval gedeeltelijk tegen verspreiding en verkleint het de kans op intensive care. Ons inziens is het verhogen van de vaccinatiegraad een effectieve methode dit te bereiken. Om de mensen om ons heen zo veel mogelijk te beschermen, hebben wij daar graag een prik voor over.

Symptoombestrijding
Eerder werd op deze site in een stuk gesuggereerd dat vaccineren, als symptoombestrijding, onmogelijk te verbinden is met het streven naar een betere wereld. Voor de duidelijkheid: wij zien ook deze structurele problemen, wij willen ook graag werken aan verbeteringen van het klimaatprobleem, dat ontbossing en biodiversiteitsverlies zo veel mogelijk tegengegaan worden, dat er politiek veel meer had moeten worden bereikt in Glasgow. Tegelijk mag het alleen maar duidelijk zijn dat er geen enkele reden is om niet én het virus, én deze problemen te bestrijden. Het stoppen van een vaccinatie in je arm betekent niet opeens dat je niet op kan komen voor je overtuiging, dat je niet meer kan recyclen, of dat je welk ander menselijk ding dat je ook maar doet om te helpen met dit klimaatprobleem niet meer kan doen. Zo kritisch zijn op de oorsprong van het vaccin en in welke globale situatie deze is ontstaan, leidt alleen maar onnodig af van dit grotere doel.

Hoe eerder
De vraag blijft dan: hoe nu verder? Vorige pandemieën, zoals de Spaanse griep, eindigden pas na miljoenen doden door de resulterende groepsimmuniteit. Het lijkt alleen maar logisch dat we op zoek zijn naar de andere mogelijkheden. Vaccinatie is een van die andere mogelijkheden. Het heeft de verschrikkelijke kinderziekte polio doen uitsterven en de wereldwijde levensverwachting verhoogd. Verder heeft het zich ook in de huidige pandemie al meerdere keren bewezen door de coronasterfte en de IC-opnames flink te verminderen. De ‘natuurlijke weg’ klinkt misschien mooi, maar heeft een verschrikkelijke betekenis: enorme sterftecijfers en overvolle ziekenhuizen die mensen aan hun lot moeten overlaten.

(lees verder onder tabel)

Conclusie
Wij zijn van mening dat we rekening moeten houden met de kwetsbaren in ons midden, en dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen als onderdeel van de samenleving. Andersom mogen wij ook verwachten dat we hier een zekere vrijheid en goed onderwijs voor terug krijgen.

Om aan een betere wereld te werken moeten we ons weer kunnen focussen op de oorzaken van deze pandemie: klimaatverandering, de bio-industrie, biodiversiteitsverlies etc. Onze aandacht kan hier alleen volledig op gericht zijn als we weer ruimte hebben voor goed onderwijs en onderzoek. We zullen dus de pandemie zo veel mogelijk moeten verlichten. Studenten die nog twijfelen, ga voor die prik!

Tags: coronavirus

Advertentie