Job de Jager

Job is 20 jaar oud, en studeert politiek, economie en geschiedenis aan University College Utrecht. Hij zit ook in de universiteitsraad als lid van Lijst VUUR.

Artikelen