Job de Jager

Job de Jager

Job is 20 jaar oud, en studeert politiek, economie en geschiedenis aan University College Utrecht. Hij zit ook in de universiteitsraad als lid van Lijst VUUR.

Artikelen