Chamee Giezenaar

Chamee Giezenaar

Chamee Giezenaar is een van de vier studentredacteuren van het DUB-magazine 'Vallen en Opstaan'. Dat verschijnt in oktober.

Ze is nu eerstejaars student Psychologie, na een switch van opleiding. Haar interesses zijn: milieu, mentale & fysieke gesteldheid, LHBTI+ en andere
maatschappelijke zaken.