Karin van Es
PF-Karin van Es

Karin van Es

Karin van Es is universitair docent Media- en Cultuurstudies bij de faculteit Geesteswetenschappen en projectleider bij de Utrecht Data School. Voor het USO project GenAI in Education leidt ze het WP over ethisch en verantwoord gebruik van GenAI.

Karin van Es is associate professor Media and Culture Studies, Humanities Lead Data School and part of the GenAI Humanities task force.  For the USO project GenAI in Education she leads the WP on ethical and responsible use of GenAI.