Marca Wolfensberger

Marca Wolfensberger

Marca Wolfensberger is lector Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving bij de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast is zij honourscoördinator voor BSc. Sociale Geografie en Planologie bij het Geosciences Honours College van de Universiteit Utrecht.