Piet Keizer

Piet Keizer

Piet Keizer (1946) heeft economie gestudeerd in Groningen en is daar gepromoveerd op “Inflatie als institutioneel verschijnsel”. In 1983 ging hij naar de Universiteit van Maastricht om er, als eerste staflid, een Economische Faculteit op te richten. Hij heeft gepubliceerd op het terrein van macro-economie, arbeidsverhoudingen, sociale zekerheid, wetenschapsfilosofie en over leerprocessen. In 2004 ging hij naar de Universiteit van Utrecht, om er economische methodologie te doceren. Hij hield zich bezig met de (aankomende) economische crisis, en ontwikkelde een multidisciplinair-economische analyse. Dit onderzoek mondde uit in een tweetal publicaties: “Multidisciplinary Economics, A Methodological Account”, gepubliceerd in 2015 bij Oxford University Press en “Hoe de crisis het economische denken verandert; linkse en rechtse dogma’s ontrafeld, gepubliceerd in 2017 bij Amsterdam University Press. p.k.keizer@uu.nl; www.pietkeizer.nl; www.pietkeizer.com;