José Kamal's picture
José Kamal

Jose Allan is student sociologie aan de Universiteit Utrecht. Hij is actief geweest binnen de faculteitsraad Sociale Wetenschappen en een politieke jongerenorganisatie. Onderwerpen waar hij zich in interesseert zijn studentenmotivatie en studentenmedezeggenschap.