Janna van Strien's picture
Janna van Strien
Janna van Strien rondde in 2015 haar bachelor Communicatie- & Informatiewetenschappen aan de UU af. In die tijd schreef ze ook voor het facultaire magazine Geestdrift. Momenteel reist ze geregeld van Utrecht naar Amsterdam, voor het tweede jaar van de master Journalistiek & Media aan de UvA.