Rondje langs nieuwe leden U-raad

Déze studenten vertegenwoordigen alle UU-studenten

Universiteitsraadsleden-2022-2023
De voltallige Universiteitsraad. Foto: Universiteit Utrecht

In de Universiteitsraad nemen ieder jaar twaalf studentenraadsleden plaats. Zij vertegenwoordigen de ruim 37.000 studenten die de UU rijk is. Samen met de twaalf vertegenwoordigers in de personeelsgeleding overlegt de raad met het College van Bestuur over het centrale universitaire beleid, onder meer over onderwijs, onderzoek, financiën, studentenwelzijn en personeel. De raad geeft het college advies, maar heeft in sommige gevallen ook instemmingsrecht bijvoorbeeld bij de hoofdlijnen van de begroting.

 

Julie-Brinkman-001.jpg

Julie Brinkman

“Mijn naam is Julie Brinkman en ik ben 22 jaar. Dit jaar zit ik in de Universiteitsraad namens de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS). Wij zetten ons in voor de ontplooiing van de Utrechtse student. Ik studeer Rechtsgeleerdheid en ga dit jaar afstuderen. Ik ben daarnaast actief bij studentenvereniging UVSV.”

Moet de universiteit het bindend studieadvies (bsa) afschaffen?
Het bindend studieadvies moet worden afgeschaft of in ieder geval worden verlaagd. Studie is belangrijk, maar er moet ook aandacht blijven voor de mentale gezondheid van studenten. Het bsa eist van studenten dat zij zes van de acht vakken moeten behalen in het eerste studiejaar. Daarnaast moeten studenten naast hun studie nevenactiviteiten doen om meer kans te maken op een goede baan. Deze combinatie zorgt voor grote prestatiedruk, waardoor het studentenwelzijn in gevaar komt en de persoonlijke ontwikkeling naar de achtergrond verdwijnt. Studenten zijn gebaat bij een verlaging van de prestatiedruk door een soepelere omgang met het bindend studieadvies van de universiteit.”


 

Ismael-Sarti-001.jpg

Ismaïl Sarti

“Ik ben Ismaïl Sarti, fractievoorzitter van Vuur. Ik ben 20 jaar oud en ben een Twin-student: ik volg de dubbele bachelor Natuurkunde en Wiskunde. Ik zit momenteel in m’n derde jaar en ben ook lid bij studievereniging A-Eskwadraat.  Al ben ik op dit moment helaas niet heel actief door het drukke raadswerk.”

Noem één maatregel waarmee jij de universiteit duurzamer zou maken.
“Die éne maatregel zoeken, is een moeilijke kwestie. Helaas is er gewoon geen golden bullet voor het ineens volledig duurzaam maken van de universiteit. Het is in ieder geval belangrijk dat in het beleidsproces van de universiteit duurzaamheid altijd vooropstaat. Het moet een visie zijn, niet enkel een standpunt. Maar goed, als ik één specifieke maatregel zou moeten noemen om te verduurzamen: groene stroom. De UU moet haar elektriciteit op een duurzame manier opwekken. Nu zien we dat de UU inzet op het bouwen van windmolens op of rond het Utrecht Science Park (USP). Dit is een te lang en moeilijk proces. De UU moet gaan inzetten op het huren van windmolens op parken op zee en moet zich niet enkel focussen op prestigieuze projecten, zoals windmolens in De Uithof.”


 

Bram-van-der-Avoird-001.jpg

Bram van der Avoird

“Mijn naam is Bram van der Avoird. Ik ben 20 jaar oud en ik zit momenteel in mijn derde jaar van de studie Economics & Business Economics. Naast mijn studie ben ik lid bij studentenvereniging USC. Namens PvdUS ga ik me dit jaar in de Universiteitsraad inzetten voor de actieve student.”

Welk vak, los van de opleiding, zou iedere student verplicht aan de UU moeten volgen? 
“Het vak dat iedere student verplicht aan de UU zou moeten volgen, is Filosofie. Filosofie is iets wat mensen al eeuwen aan elkaar verbindt en diepe gesprekken en discussie oproept. Studenten kunnen samen nadenken over vragen waar geen eenduidig antwoord op is en waarbij antwoorden niet goed of slecht zijn. Deze manier van denken is waardevol voor de ontplooiing van studenten. Filosofie zou voor alle studenten nuttig kunnen zijn en het kan ook de band tussen studenten verbeteren. Tenslotte is het een vak waar elke student aan kan deelnemen zonder voorkennis. Het is voor iedereen toegankelijk.”


 

Maud-Duurkens-001.jpg

Maud Duurkens

“Ik ben Maud Duurkens en 21 jaar oud. Aankomend collegejaar ben ik fractievoorzitter van de Partij voor de Utrechtse Student. Inmiddels zit ik in mijn vierde jaar van de bachelor Bestuurs- & Organisatiewetenschap, die ik na dit collegejaar afrond. Naast studeren houd ik van een druk leven. Ik ben daarom actief lid van studentenvereniging UVSV. en hockey vier keer per week bij M.M.H.C. Voordaan in dames 1.”

Zou de UU de aanwezigheidsplicht bij colleges in alle gevallen moeten afschaffen?
“Het lijkt mij een goed idee om de aanwezigheidsplicht bij colleges af te schaffen zodat actieve studenten zelf hun tijd meer kunnen indelen. Op dit moment hanteren verschillende studies een aanwezigheidsplicht bij hoor- en/of werkcolleges. Dit geeft studenten weinig flexibiliteit in hun week, omdat zij op bepaalde momenten op de universiteit moeten zijn. Vanuit de PvdUS vinden wij het belangrijk dat studenten naast studeren ook mogelijkheden hebben om zich op andere vlakken te ontwikkelen, bijvoorbeeld bij een sport- of studentenvereniging. Het blijft uiteraard belangrijk dat studenten naar hun colleges gaan, maar dit is ook een stukje eigen verantwoordelijkheid.”


 

Tamara-Luiken-001.jpg

Tamara Luiken

“Mijn naam is Tamara Luiken en ik zit namens Lijst Vuur in de Universiteitsraad. Ik ben 21 jaar en volg de bachelor Global Sustainability Science. De studie geeft het waarschijnlijk al weg: ik hou me graag bezig met duurzaamheid. Ik ben dan ook de universiteitsraad in gegaan om me in te spannen voor een duurzamere universiteit. Verder besteed ik mijn vrije tijd voornamelijk aan vrienden zien, sporten (het liefst iets van dans) en fotografie.”

Vind je dat de UU docenten die geen onderzoek doen, maar wel een goede beoordeling krijgen, een vaste aanstelling moet geven?
“Ik ben zeker van mening dat docenten die geen onderzoek doen maar wel een goede beoordeling krijgen, recht hebben op een vaste aanstelling, vooral bij de bachelors. De universiteit wil dit niet, omdat deze docenten geen band hebben met cutting edge onderzoek en daardoor niet de nieuwste vakkennis hebben. Ik zet mijn vraagtekens bij de waarde die op dit moment wordt gehecht aan cutting edge kennis bij het lesgeven, voornamelijk in bachelors. Dit is een weinig gegronde reden om docenten een vaste aanstelling te ontzeggen.”


 

Michiel-Jekel-001.jpg

Michiel Jekel

“Mijn naam is Michiel Jekel. Ik ben 22 en zit dit jaar in de Universiteitsraad namens de PvdUS, waar ik mij inzet voor de actieve student. Ik volg nu de laatste vakken van mijn bachelor Scheikunde. Naast mijn studie ben ik lid van het USC en studentenroeivereniging USR Triton.”

Moet de universiteit studentenverenigingen verplichten meer internationale studenten toe te laten?
“Verenigingen in Utrecht hebben ieder hun eigen unieke cultuur. Een verplichting om meer internationale studenten op te nemen in een vereniging is ongewenst, omdat dit de vrijheid van verenigingen om hun unieke cultuur te waarborgen beperkt. Namens de PvdUS vinden wij dat de universiteit verenigingen vrij moet laten in het vormen van hun eigen beleid, zolang dit binnen de normen en waarden van de universiteit blijft. Het is een goede zaak dat óók internationale studenten lid kunnen worden van verenigingen. Utrecht kent zelfs meerdere verenigingen die internationaal gericht zijn. De diversiteit aan verenigingen is juist wat het Utrechtse studentenleven zo mooi maakt.”


 

Lune-de-Rijck-001.jpg

Lune de Rijck

“Ik ben Lune de Rijck, en ik ben met mijn 19 jaar de jongste van de groep. Ik zit voor Lijst Vuur in de Universiteitsraad. Ik ben nu tweedejaars Philosophy, Politics & Economics (PPE) student en ik ben een zeer activistisch persoon als het gaat om onderwerpen zoals: #metoo, het klimaat en queer-rechten. Zo ben ik een actief lid bij Amnesty International en ben ik een coördinator voor het Consent Project binnen mijn studie.”

Welk vak, los van de opleiding, zou iedere student verplicht aan de UU moeten volgen? 
“Ik denk dat een vak zoals Humanistiek of Maatschappijwetenschappen belangrijk kan zijn voor iedereen. In zo’n vak wordt iedere student aangezet om na te denken over hoe we respectvol met elkaar kunnen omgaan, hoe we ervoor zorgen dat iedereen comfortabel is met zijn eigen identiteit en over welke bijdrage studenten kunnen leveren aan de maatschappij. Het is belangrijk dat we samen de wereld een betere plek maken. Het lijkt mij een geweldig idee om te leren hoe ieder individu dat in de wetenschappelijke wereld kan doen.”


 

Emar-Kronenburg-001.jpg

Emar Kronenburg

“Mijn naam is Emar Kronenburg en 2019 was het mooiste jaar van mijn leven. Namens de PvdUS ga ik mij dit jaar inzetten voor de actieve student in de Universiteitsraad. Ik zit nu in mijn laatste jaar van Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. Verder speel ik in een band en ben ik lid van het USC.”

Noem één maatregel hoe jij de universiteit meer duurzaam zou maken en waarom? 
“Het is belangrijk om de energie die  we gebruiken zo groen mogelijk op te wekken. De universiteit heeft op dit gebied al grote stappen gezet. Op de daken van De Uithof liggen bijvoorbeeld al zonnepanelen. Maar, we zijn er nog lang niet. Zo zijn er gesprekken over het plaatsen van windmolens. Tot die tijd moet ook het verbruik omlaag: verspil geen energie. De universiteit moet haar voetdruk zo klein mogelijk houden door efficiënter met de verlichting en verwarming in panden om te gaan.”


 

Job de Jager

Job de Jager

“Ik ben Job de Jager, 21 jaar, student bij University College Utrecht (UCU) en dit jaar voorzitter van de studentengeleding. Ik zit voor Vuur in de raad. Je kent mij misschien al, want vorig jaar zat ik ook in de Universiteitsraad. Toen zag ik dat het aantal mensen dat de medezeggenschap écht kent daalt, terwijl een goede medezeggenschap essentieel is voor onze universitaire gemeenschap. Ik wil mij daarom een jaar langer voor de raad inzetten en hoop met mijn mederaadsleden de medezeggenschapstraditie na de corona-moeilijkheden weer volledig op te pakken. Ik wil dus ook graag studenten oproepen om naar de medezeggenschapsraad te komen als ze ergens mee zitten.”

Vind je meer colleges in de avonduren een goede maatregel om acuut zalentekort aan te pakken?
“Student zijn is meer dan alleen studeren. We hebben in Utrecht een bruisend systeem van studie-, sport- en studentenverenigingen. Dit zorgt voor ontspanning, rust en zelfverrijking. Als we in de avond colleges gaan geven, zou dit aspect dan zo blijven? Ik betwijfel het. Verder hebben we in de afgelopen jaren gezien dat de druk op studenten ongelofelijk hoog is, en steeds hoger wordt, met alle gevolgen van dien. Wanneer hebben we met avondcolleges  nou echt een vaste tijd voor rust? Ook ben ik bang voor een precedent. Dat we in plaats van het ruimtetekort oplossen, genoegen nemen met het ’s avonds inplannen van colleges. Als laatste kunnen we dat onze docenten ook niet aandoen. Velen hebben een gezin, doen onderzoek en net als studenten hebben zij een sociaal leven. Avonden standaard inplannen voor onderwijs betekent een gedaalde levenskwaliteit voor docenten én studenten. Laten we dat voorkomen.”


 

Jona-van-Santen-001.jpg

Jona van Santen

“Mijn naam is Jona van Santen. Ik ben 22 jaar oud en zit namens Lijst Vuur in de Universiteitsraad. Sinds 2018 studeer ik Duitse Taal & Cultuur en sinds vorig jaar ben ik ook met veel plezier student Geschiedenis. De afgelopen twee jaar heb ik me daarbij als voorzitter en secretaris ingezet voor Aufschwung, de studievereniging van Duitse Taal & Cultuur.”

Zou de UU de aanwezigheidsplicht bij colleges in alle gevallen moeten afschaffen?
“Ik denk niet dat een afschaffing in alle gevallen de juiste keuze is. In mijn omgeving hoor ik vaak de terechte opmerking dat studenten volwassenen zijn en daarom zelf verantwoordelijkheid moeten dragen voor het al dan niet bijwonen van colleges. Echter, het discussiëren over de lesstof is een belangrijk onderdeel van het universitaire onderwijs. In werkcolleges is er de gelegenheid om samen met docent en medestudenten tot nieuwe inzichten te komen. Het is niet wenselijk dat mensen alleen voor hun tentamen studeren en verder nooit op komen dagen. Voor ‘werkcolleges’ waarbij studenten enkel zelfstandig werken en de docent alleen aanwezig is om vragen te beantwoorden, zou geen aanwezigheidsplicht moeten gelden. Kortom: maatwerk is het antwoord.”


 

Kees-de-Vries-001.jpg

Kees de Vries

“Mijn naam is Kees de Vries en ik zit dit jaar namens de PvdUS in de Universiteitsraad. Ik ben 22 jaar en ik studeer Rechtsgeleerdheid aan de UU en Politicologie aan de UvA. Naast het raadswerk en het studeren ben ik lid bij studentenvereniging C.S. Veritas en geniet ik van feestjes, festivals en van een luie avond films kijken op de bank.”

Vind je meer colleges in de avonduren een goede maatregel om acuut zalentekort aan te pakken?
“Ik vind het schrijnend dat de universiteit het zalentekort zo ver heeft laten komen, waardoor er geen plek is om alle studenten op locatie onderwijs te geven. Meer colleges in de avonduren vind ik geen goede oplossing voor dit probleem. Student zijn is namelijk zo veel meer dan enkel studeren. Ik vind het super belangrijk dat we studenten de ruimte geven om een actieve student te zijn: sporten, een bestuursjaar doen of op een vereniging nieuwe mensen leren kennen. Nu de studiedruk onder studenten als dusdanig hoog wordt ervaren, zijn juist de avonden vitaal voor de student om zich naast de studie te ontwikkelen en te ontplooien. Deze kostbare tijd van studenten moet beschermd worden en dit mag niet ten prooi vallen aan falend beleid van de universiteit.”


 

Susannah-Burger-001.jpg

Susannah Burger

“Ik ben Susannah Burger en ik ben 20 jaar oud. Ik zit namens lijst Vuur in de Universiteitsraad. Ik ben een derdejaars student aan het University College Utrecht (UCU), met als hoofdvak Psychologie & Neurowetenschappen en als bijvak Ondernemerschap. Ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika en ben half Nederlands half Zuid-Afrikaans. Mijn focuspunten dit jaar zijn internationalisering, sociale veiligheid en versterking van de medezeggenschap.”  

Wat vind jij de beste maatregel om de UU meer divers te maken?
“Ten eerste denk ik dat het woord diversiteit al vraagt dat er veel gedaan moet worden op verschillende vlakken. Een manier om dit te doen is om meer integratie te bevorderen met de diverse gemeenschap buiten de universiteit. Meer samenwerkingen in onderzoek en onderwijs met mensen met andere perspectieven (soms juist omdat ze geen onderdeel zijn van de universiteit) zouden een waardevolle rol kunnen spelen om de universiteit te helpen zich in dienst te stellen van de belangen van de samenleving. Meer Community Engaged Learning programma’s, bijvoorbeeld, waarbij studenten en onderzoekers gestimuleerd worden om de gemeenschap te dienen, waarbij zij dan ook juist de meerwaarde van de universiteit kunnen laten zien, waarbij er kloven gedicht worden in kennis voor beide partijen, wat zou kunnen resulteren in succesvolle langetermijnprojecten. Verder zou er meer contact gestimuleerd kunnen worden met groepen voor wie de universiteit traditioneel gezien buiten bereik was, zodat je op die manier ideeën kunt veranderen over wie er op de universiteit thuishoort, en wat de universiteit kan betekenen voor die groepen, en hopelijk leidt dat in de jaren erna tot meer representatie van die groepen binnen de universiteit.”


 

Advertentie