‘Fysieke UU-kaarten niet van deze tijd’

Pasjes van een UU-medewerker (van links naar rechts): een sleutel voor zijn/haar kantoor (sommigen hebben hier een pas voor), een identificatiebewijs, printpas, bibliotheekpas, XS-kaart om toegang te hebben tot gebouwen en een parkeerkaart.

Dit collegejaar ging de Universiteit Utrecht als eerste Nederlandse universiteit over van een papieren collegekaart op een digitale variant in de MyUU-app. Niet alle studenten reageerden enthousiast op die overgang. Ze klaagden dat het offline ophalen van de collegekaart voor problemen zorgde en dat de digitale variant niet overal serieus werd genomen. De Facebookpagina Ik studeer in Utrecht en wil weer een collegekaart had binnen korte tijd bijna 1500 likes. “Ik heb geen smartphone en vind het dus super onhandig dat we geen collegekaart meer krijgen”, was één van de reacties.

De UU besloot om diverse redenen over te stappen op de digitale kaart. Allereerst omdat het een stuk duurzamer zou om niet ieder jaar 30.000 pasjes te verstrekken en dit ook een kostenbesparing met zich mee zou brengen. Daarnaast beschouwde de universiteit een overstap op een digitale collegekaart als een innovatieve maatregel. “Zodra de (her-)inschrijving van een student compleet is, kan diegene meteen zijn of haar collegekaart zien. Eerst moesten studenten hier twee tot vier weken op wachten”, vertelde Marieke de Bakker destijds aan DUB.

Medezeggenschappers op bres voor fysieke collegekaart
Voor de studenten van alle faculteitsraden en de universiteitsraad was het aanleiding om het College van Bestuur afgelopen december een brief te schrijven. Daarin benadrukten zij het belang van een fysieke collegekaart. De medezeggenschappers opperden om studenten de mogelijkheid te bieden een papieren kaart aan te vragen.  Op die manier zou er volgens de studentengeledingen bezuinigd worden zonder dat studenten die een collegekaart nodig hebben daar last van hebben.

Nog liever zien de medezeggenschappers dat de universiteit de digitale collegekaart vervangt door een plastic pas die de gehele studententijd gebruikt kan worden. Deze zou een meer uitgebreide functie moeten krijgen dan de oude papieren collegekaart en de huidige MyUU-app. Behalve als identificatiebewijs, kan de pas volgens de medezeggenschappers ook gebruikt worden voor onder andere het printen en het lenen van boeken. Het is iets waar studenten en medewerkers nu allemaal losse passen voor nodig hebben. Dat loopt soms op tot vijf verschillende pasjes in de portemonnee, legde de Universiteitsraad het College van Bestuur maandag 19 februari voor. Allerminst handig, kostenbesparend, innovatief of duurzaam, zo betoogden de studenten.

Studenten: is MyUU-app wel zo duurzaam?
De studentengeleding van de universiteitsraad zette maandag vraagtekens bij de argumenten van het CvB voor een digitale collegekaart. De studenten gaven aan nooit een onderbouwing te hebben gezien van de aanname dat een digitale universiteitskaart winst zou opleveren op deze twee gebieden. De studenten vroegen zich hardop af of een app wel zo duurzaam is als studenten vervolgens voor ieder tentamen hun bewijs van inschrijving moeten printen, omdat hun mobiele telefoon niet op de hoek van de tafel mag liggen. En of het printen van een fysieke collegekaart nou daadwerkelijk duurder is dan het (door)ontwikkelen van een app.

Voorzitter van het CvB, Anton Pijpers, beaamde dat het inderdaad onnodig is om vijf losse kaarten te hebben als medewerker of student van de UU. In tegenstelling tot de studenten ziet hij echter de oplossing niet in een plastic kaart die al deze functionaliteiten heeft. Een fysieke collegekaart “is niet van deze tijd”, stelde het bestuur. “Als je gaat vliegen dan heb je ook je boardingpas op je mobiele telefoon.” De bestuursleden voelen er daarom meer voor om de andere UU-pasjes ook te digitaliseren in de MyUU-app. “De universiteit onderzoekt actief de mogelijkheden om deze voorzieningen via één medium toegankelijk te maken, te beginnen bij de Universiteitsbibliotheek en het sportcentrum.” Deze keuze onderbouwt het bestuur met een onderzoek dat in december is gehouden onder ruim driehonderd studenten. Daaruit bleek dat zij “tevreden zijn met de functionaliteiten van de app”. Het bestuur schreef in een brief aan de raad: “Studenten geven bijvoorbeeld aan het praktisch te vinden dat zij deze altijd bij zich hebben, zoals bij het uitgaan. Een enkeling geeft aan een papieren variant te willen bestellen, op eigen kosten.”

Afgelopen twee maanden geen klachten meer
Het CvB herkent zich dan ook niet in de problemen die geschetst worden door de medezeggenschappers. De bestuursleden erkennen dat er bij de lancering inderdaad problemen zijn geweest met bijvoorbeeld de offline beschikbaarheid van de kaart op Android toestellen, maar dat dit in november 2017 is opgelost. Ook kreeg de UU na invoer enkele klachten over het feit dat de digitale collegekaart niet serieus genomen werd onder andere bij een gemeentelijk zwembad in Amsterdam en een museum in Athene, maar volgens het bestuur waren er de afgelopen twee maanden geen klachten meer.

De studentengeleding leek niet meteen overtuigd te zijn van de reactie van het CvB en vroeg zich af of de aanbesteding voor de app voldoende flexibiliteit biedt om een dergelijke uitbreiding mogelijk te maken. Het College van Bestuur heeft aangegeven dit te zullen onderzoeken en hier op terug te komen.

Advertentie