‘There is no time to lose’

Actievoerders End Fossil: Occupy roepen UU-bestuur opnieuw op het matje

EFO demonstratie juni 2023, foto DUB
De actievoerders van End Fossil: Occupy komen vertellen dat de UU nu echt tot actie moet overgaan, foto DUB

Om kwart over drie op maandag 12 juni komt een groepje van zo’n twintig actievoerders naar het Bestuursgebouw. Behalve actieborden met ‘cut all ties with fossil fuels’ en ‘get the shell out of Utrecht’ dragen de EFO-studenten ook een tafel met vier stoelen dat ze voor het Bestuursgebouw neerzetten. Waartoe die dienen wordt later pas duidelijk.

Wees moedig
Onder de brandende zon worden eerst rector Henk Kummeling en studentassessor Anneloes Krul toegesproken door Tim de Winkel van actiegroep 0.7 die zegt te sympathiseren met de studenten die in een van hun eisen gesteld hebben dat er een eind moet komen aan de grote hoeveelheid tijdelijke contracten voor docenten. Iets waar De Winkel al jaren voor strijd.

Ook hoofddocent Joost Vervoort van het Copernicusinstituut van wie een aantal studenten tot de actievoerders behoort, steekt hen een hart onder de riem. Hij zegt blij te zijn met de intenties van de universiteit, maar dat er nog geen antwoord is op de vraag hóe de contacten met de fossiele industrie verbroken kunnen worden. Toch vraagt hij het universiteitsbestuur dit te doen met het oog op de toekomst en de toekomstige generatie. “Heb de moed om moeilijke stappen te nemen.”

End Fossil: Occupy juni 2023, foto DUB

Het CvB van 2024
Dan wordt duidelijk waar de tafel met vier stoelen voor dienen. Vier actievoerders nemen – gestoken in een net pak  - plaats achter de tafel. Het is het universiteitsbestuur van 2024 dat spijt betuigt dat het niet eerder harder had opgetreden om het klimaat te redden. “We hadden moeten weten dat het einde van de wereld nabij was. We hadden moeten weten dat ons land dood zou gaan. We hadden de hulpkreet van de wereld moeten horen. Nu luisteren we wel en komen samen met jullie in actie en willen echt democratisch handelen waar echt iedereen van de universiteit in participeert. We geven onderwijs over de klimaatcrisis en als instelling voeren we nu ook actie. We hebben de banden met de fossiele industrie verbroken net als met bedrijven en organisaties die mensenrechten schenden en niet meegaan in de transitie. We praten niet meer, we doen!”

Met dit toneelstukje verwijzen de actievoerders naar verschillende punten uit de reactie die het universiteitsbestuur op 31 mei naar EFO Utrecht had gestuurd. Deze kwam naar aanleiding van de eisen over het verbreken van de banden met fossiele industrie, transparantie en een toegankelijke universiteit. De UU kreeg de eisen tijdens de driedaagse bezetting van het Minnaertgebouw in mei.

End Fossil: Occupy en Henk Kummeling, foto DUB

Te mager
De studenten vinden die reactie duidelijk te mager blijkt uit de opvoering. Het UU-bestuur toont te weinig daadkracht, zoals EFO ook al eerder meldde. En dat gaat niet alleen over het voorlopig aanhouden van de contacten met de fossiele industrie, de transparantie die te mager wordt bevonden, maar ook over het democratische gehalte van de medezeggenschap die nauwelijks instemmingsrecht heeft.

Hierna kreeg Henk Kummeling de brief overhandigd waarin EFO zijn reactie heeft opgeschreven op het antwoord van het universiteitsbestuur op de eisen van de actievoerders. Wat er precies in de brief staat, wil EFO pas over een paar dagen onthullen als het UU-bestuur de inhoud ervan goed heeft gelezen.

De rector vroeg aan het einde van de demonstratieve bijeenkomst het woord. Hij zei het niet eens te zijn met de kritiek op de medezeggenschap van de universiteit, maar bedankte de studenten ook. Niet in de laatste plaats vanwege de blik vooruit wat betreft de dresscode van het bestuur in 2024, maar meer nog omdat de studenten het bestuur van 2023 een kritische spiegel voorhouden om de bestuursleden bij de les te houden.

Henk Kummeling spreekt EFO toe, foto DUB

Advertentie