Bewoners Casa Confetti over geluidsoverlast: ‘Laat ons ook eens uitslapen’

De laagbouw van het Van Unnik is bijna weg, maar het werkgeluid niet, foto DUB

Het is niet niets, wat de bewoners van de gekleurde flat in het hart van het USP krijgen te verstouwen aan werkzaamheden van omliggende gebouwen. Op dit moment wordt de laagbouw van het Van Unnik gesloopt waarbij beton kapot gemaakt moet worden. Goed voor herrie en stof. Dit werk zou eind juni klaar zijn en de bewoners van Casa Confetti hoopten dan een rustige zomer te krijgen, vertelt Blanca. “Maar toen lazen we in de krant dat er de hele zomer aan de trambaan wordt gewerkt. Weer herrie in de ochtend en als er nieuw asfalt gelegd gaat worden, stankoverlast.”

Het was voor de student de druppel die de emmer deed overlopen. “We hebben een stressvol jaar achter de rug. Het onderwijs en de meeste tentamens waren online. We volgden college en maakten tentamens met herrie op de achtergrond. Met mooi weer konden de ramen niet open want dat was het geluid nog harder. Daarbij was er hier in De Uithof niets te beleven terwijl we zagen dat er in andere Utrechtse buurten wel meer mogelijk leek. We hebben echt het gevoel dat de gemeente ons is vergeten.”

Vrees voor meer overlast
De sloop van de laagbouw van het Van Unnik aan de Heidelberglaan begon in het najaar van 2020 en was gepland tot eind juni van dit jaar. De werkzaamheden zijn uitgelopen. Bovendien is de provincie deze maand begonnen met het vervangen van de toplaag van de trambaan waarbij de huidige toplaag wordt verwijderd waarna een nieuwe asfaltlaag wordt aangebracht. Dat zal tot eind augustus duren. In de tussentijd gaat de universiteit ook een deel van de loopbrug weggehalen tussen het Van Unnikgebouw en de bibliotheek. Dit werk was niet ingepland, zegt projectmanager Marc Boekema van Vastgoed & Campus van de UU, maar omdat de trambaan is afgesloten voor alle verkeer, komt dit goed uit voor de universiteit.

Het woonbestuur van  Casa Confetti vreest voor voortdurende overlast ook vanwege weer nieuwe en andere bouwwerkzaamheden rondom de flat, zoals de hoogbouw van het Van Unnik. “En er wordt gewerkt in het Bestuursgebouw, er moet aan de gevel van het Van Ruppertgebouw nog wat gebeuren en er moeten leidingen worden gelegd voor de warmte-koude opslag hier in de buurt”, zegt voorzitter Kevin. Hij woont nu iets langer dan een jaar in Casa Confetti maar kan al de afgelopen werkzaamheden opsommen waar de bewoners geluidsoverlast van hebben gehad. “De bouw van het pand van de Hogeschool Utrecht,  de verbouwing van het David de Wied, het Leuvenplein, het Ruppertgebouw. De bewoners hoorden het allemaal.”

Echt vervelend
In oktober 2019 trokken de bewoners van Casa Confetti ook al aan de bel over het geluidsoverlast dat werd veroorzaakt door bouwwerkzaamheden. Naar aanleiding daarvan worden de bewoners tegenwoordig beter meegenomen in de bouwplannen rondom de studentenflat en is er een maandelijks overleg tussen de bewoners, de aannemer en de universiteit om de werkzaamheden te bespreken die eraan zitten te komen en om klachten, meldingen en suggesties te behandelen. Deze kunnen ook worden gemeld via het mailadres vanunnik@uu.nl. “Ik kan me voorstellen dat de bewoners het genoeg vinden", zegt Marc Boekema van V&C. Het geluid gaat ook makkelijk omhoog langs de flat. We besteden veel aandacht aan het maken van goede afspraken om zo min mogelijk overlast te veroorzaken bij het realiseren van duurzame onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen."

Zo is afgesproken dat de werkzaamheden aan het Van Unnik die veel geluidsoverlast verzorgen tussen 8 en 8.45 uur moeten plaatsvinden om de nachtrust, colleges en tentamens zo min mogelijk te verstoren. Nu het collegejaar bijna is afgerond hopen de bewoners dat deze werkzaamheden naar een later tijdstip worden verplaatst, maar dat kan niet, zegt Boekema, omdat er nog hertentamens zijn en veel onderwijs moet worden ingehaald en de colleges van Utrecht Summer School beginnen. “Ik vind het ook echt vervelend voor ze. Volgens de huidige planning moet het sloopwerk dat de meeste herrie maakt rond 23 juli klaar zijn.”

Foto Rick Huisinga

Volgens Ron van Dopperen die de communicatie verzorgt rondom de tramlijn, beginnen de werkzaamheden aan de trambaan om 7 uur en duren die tot uiterlijk 23 uur. Het werk gaat in tegenstelling tot dat aan het Van Unnik in de weekenden door. “Maar na 21 uur mag er geen werk meer gebeuren dat veel herrie maakt.” Volgens Van Dopperen zijn er slechts twee klachten binnen gekomen over het werk en dat ging om herrie in de nacht van maandag op dinsdag rond de klok van 12. “Maar die klachten zijn we nagegaan en onze aannemer zegt dat er toen niet is gewerkt.” Klachten, zegt Van Dopperen, worden altijd serieus genomen. “Zijn ze terecht dan zoeken we naar een oplossing.” Dat de bewoners uit de krant moesten lezen over de werkzaamheden, is volgens hem niet goed gegaan. “We hebben de bewoners ruim voor aanvang van het werk geïnformeerd met een mailing via de SSH. Nu zorgen we met regelmatige communicatie ervoor dat ze goed op de hoogte worden gehouden.” Overigens wordt de nieuwe toplaag niet asfalt, maar van beton, zegt Van Dopperen. Voor stankoverlast hoeven de bewoners niet te vrezen.

Koptelefoons
Kevin van het woonbestuur vreest dat er weinig aan de overlast gedaan kan worden, maar hoopt dat de studenten bij nieuwe werkzaamheden van de gemeente of de provincie van te voren al betrokken worden op de manier zoals de universiteit dat doet. Zo kunnen ze meepraten om overlast voor de bewoners zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zou hij graag van de universiteit of huisbaas SSH een tegemoetkoming krijgen, zoals gratis ventilatoren voor als de ramen op hete dagen niet open kunnen of koptelefoons die het geluid filteren - de zogenoemde noise cancelling koptelefoons. “Dit pand heeft veel studio’s en hier wonen dus juist veel ouderejaars die wat meer rust zoeken.”

Blanca heeft van verschillende bewoners ook al gehoord, dat zij de herrie zijn ontvlucht en weer tijdelijk bij hun ouders zijn gaan wonen om aan hun scriptie te werken. Ze denkt dat de meeste bewoners ook liever hebben dat het werk dat herrie maakt, ’s avonds gebeurt. “Want dan kunnen we weer eens uitslapen.” Dat ze bij de gemeente eigenlijk niet op de juiste plek is om te klagen over werkzaamheden van de UU of de tram, weet ze, maar ze hoopt van de gemeente te horen dat er rekening wordt gehouden met de student die het dit jaar al extra zwaar heeft gehad. “Het zou fijn zijn als de gemeente laat weten dat ook wij er toe doen.”

Advertentie