‘Kijk om naar elkaar’; de UU terug naar online in harde lockdown

UU kondigt aan wat de harde lockdown betekent voor de universiteit. Foto Pixabay

De overheid heeft besloten dat alle universiteiten en hogescholen al hun onderwijs tot 18 januari weer online moeten gaan geven. Een uitzondering wordt gemaakt voor tentamens en practica. En dat is precies wat de UU gaat doen: er zullen geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden op de universiteit met uitzondering van al geplande tentamens en practica. Ook voor de begeleiding van kwetsbare studenten mwordt een uitzondering gemaakt - zij mogen nog op de universiteit afspreken. Oraties, promoties en afstudeerceremonies zullen ook weer online gehouden gaan worden.

Wie morgen, donderdag of vrijdag een activiteit had gepland op de universiteit, moet zijn mail goed in de gaten houden. Docenten zullen zo snel mogelijk hun studenten informeren of het onderwijs online doorgaat of wordt afgelast.

Studeren in één van de twee universitaire bibliotheken blijft wel mogelijk. Studenten moeten hiervoor van te voren een plek reserveren. Ook zijn er studieplekken beschikbaar in verschillende universitaire gebouwen in de binnenstad of op het Utrecht Science Park. De universiteit gaat ook nog onderzoeken of er meer studieplekken beschikbaar kunnen komen in januari voor de tentamenperiode.

Werknemers
Werknemers van de UU moeten thuis blijven werken. Alleen als het werk echt niet vanuit huis gedaan kan woirden, mag je naar je werkplek op de universiteit komen. Ook werknemers die het vanwege omstandigheden heel moeilijk vinden om thuis te werken, kunnen na toestemming van hun leidinggevende ook op de universiteit werken.

Ook onderzoekers moeten vanuit huis gaan werken, tenzij hun onderzoek “strikt locatie-gebonden” is. Promovendi en postdocs die in de eindfase van hun onderzoek zitten, hebben voorrang in de laboratoria. Wie onderzoek doet met proefpersonen op locatie, mag dit alleen blijven doen als het experiment niet kan worden uitgesteld én de uitvoering op anderhalve-meter afstand kan plaatsvinden.

Zoals eerder aangekondigd vervalt per 1 januari de reiskostenvergoeding. Alleen degenen die nog daadwerkelijk naar de universiteit reizen, krijgen nog een vergoeding. Wie thuiswerkt krijgt een vergoeding voor een internetabonnement. Hoe hoog beide vergoedingen zullen zijn, wordt op donderdag 17 december bekend gemaakt via intranet.

De universiteit heeft bepaald dat tijdens deze lockdown dierenartsen en dierverzorgers ook onder de cruciale beroepen vallen, net als docenten, ICT-personeel en werknemers die een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie hebben. Zij kunnen hun kinderen dus nog naar de basisschool en de kinderopvang brengen. Hiervoor is wel een verklaring van de werkgever nodig. Op intranet staat meer informatie hierover.

‘De nieuwe lockdown is voor veel mensen een klap’
De voorzitter en de rector erkennen tot slot hoe moeilijk deze tijd voor veel mensen is. “We leven mee met mensen die zich deze kerstperiode alleen zullen voelen of met ondernemers waarvan hun bedrijf op het punt staat om te vallen. Het hoger onderwijs wordt relatief gespaard, maar ook voor ons zijn de effecten zwaar”, schrijven ze. Ze drukken iedereen op het hart naar elkaar om te kijken. En let vooral, zeggen zij, op internationale studenten en medewerkers die ver van huis en familie zijn.

In zijn toespraak zei premier Mark Rutte dat het kabinet geen andere keuze had dan het treffen van harde maatregelen. “Elke dag sterven ongeveer zestig mensen aan het coronavirus. In deze tweede golf worden meer mensen opgenomen in het ziekenhuis dan tijdens de eerste golf.” De minister-president toont zich optimistisch “2021 wordt een jaar van hoop”, zei hij doelend op de vaccinaties die volgend jaar worden verwacht.

Pijpers en Kummeling delen dit sentiment. “Wij kijken uit naar betere tijden en hopen dat jullie, ondanks alles, fijne dagen hebben en rust kunnen nemen.”

Tags: coronavirus

Advertentie