SSH legt sociaal plan voor aan bewoners

Oranje TWC-flat nu aan de beurt om te verhuizen voor renovatie

De Oranje Flat, foto DUB

In oktober 2023 maakte de SSH bekend de drie hoogbouwflats van het complex in Tuindorp West te willen renoveren. Vanwege de grootschalige werkzaamheden moeten de bewoners daarvoor verhuizen. De SSH heeft ervoor gekozen de drie flats om de beurt aan te pakken. Als eerste is de Rode Flat aan de beurt. Als deze klaar is, is de Oranje Flat aan de beurt.

De panden hebben een monumentale status en het plan is daarom om ze zo ver mogelijk naar de originele staat terug te brengen en tegelijkertijd zo goed mogelijk te verduurzamen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vervangen van de gevels, het dak, de ruiten, de badkamers, de toiletten en de douches. Ook wordt de woonkamer groter door een efficiëntere indeling.

De bewoners van de Oranje Flat hebben nu een sociaal plan voorgelegd gekregen. Deze is iets anders dan de bewoners van de Rode Flat kregen. Het belangrijkste verschil is dat de bewoners van de Oranje Flat mogen doorverhuizen naar de gerenoveerde Rode Flat. Daarbij behouden ze de netto kale huur en hun huidige huisgenoten, mits die allen nog studeren. Omdat zij deze optie hebben, geldt voor hen de ‘voorrangsregeling’ niet als ze in een heel ander SSH-pand willen wonen. Met deze regeling krijgen bewoners van de Rode Flat voorrang op andere studenten op de wachtlijst voor een SSH-kamer of woning.

Ook de bewoners van de Oranje Flat krijgen net als de studenten van de Rode Flat de optie om na de renovatie terug te keren. Bewoners die hiervoor kiezen, krijgen tijdens de renovatie een wisselwoning aangewezen in bijvoorbeelde de laagbouw of de Gele Flat.

Dertien bewoners van de Rode Flat hebben aangegeven na de renovatie terug te willen, dus een één op één verhuizing van Oranje naar Rood is niet gegarandeerd. Toch is de verwachting van de SSH dat dit geen probleem zal opleveren. Bewoners die niet meer studeren bijvoorbeeld krijgen enkel het aanbod om naar een woning met een jongerencontract te verhuizen. Bij huizen die maar met een deel van de bewoners overgaan naar de Rode Flat zal de SSH de rest van de kamers in het nieuwe huis aanbieden aan studenten met de langste inschrijftijd, op basis van een directe toewijzing. Hospiteeravonden zijn dan niet mogelijk.

Lege kamers worden nog wel verhuurd, maar vanaf vandaag krijgen ze alleen nog een contracten als ze akkoord gaan met de renovatie en het sociaal plan. Alle regelingen uit het sociaal plan, met uitzondering van de verhuisvergoeding, zijn ook op deze groep van kracht. Tot en met juli zal de SSH keukentafelgesprekken voeren met de bewoners en indien nodig en mogelijk het sociaal plan aanscherpen om hen tegemoet te komen, zoals ook gebeurd is met de bewoners van de Rode Flat. De stemmingsronde zal plaatsvinden in het najaar van 2024. Als de benodigde 70 procent instemming wordt gehaald, zal de renovatie naar verwachting in het najaar van 2025 beginnen. De Rode Flat moet op 15 oktober van dit jaar leeg zijn. 

Advertentie