Afstemming van initiatieven gewenst

UU komt met stuurgroep voor onderzoek eigen slavernijverleden

Universiteit Utrecht en slavernij. Foto: DUB
Janskerkhof 3 was de zetel van de Staten van Utrecht, die onder meer de oprichting van de Provinciale Utrechtse Compagnie stimuleerde. Deze compagnie exploiteerde een koffieplantage met slaafgemaakten. Foto: DUB

Het UU-bestuur riep faculteiten eerder dit jaar op om met voorstellen en plannen te komen voor zelfonderzoek naar het slavernijverleden. Een adviescommissie onder leiding van universiteitshoogleraar James Kennedy had de UU opgeroepen “rekenschap te geven” van dat verleden. Daarbij zou ook gekeken moeten worden naar de koloniale bemoeienis van de Utrechtse universiteit. Alleen dan zou de UU ook kunnen bepalen of excuses op zijn plaats zijn.

Uit een rondgang van DUB blijkt dat er binnen de universiteit op verschillende manieren gevolg is gegeven aan de oproep. Zo gaat bij de faculteit Geowetenschappen een promovendus de banden tussen olie- en mijnbouwmaatschappijen en de Utrechtse onderzoekers in kaart brengen. Bij de faculteit Geesteswetenschappen gaan studenten de geschiedenis van de gebouwen in de binnenstad bestuderen.

Het UU-bestuur koos er bewust voor om niet één UU-project te starten met een select gezelschap van historici. Het initiatief werd bij de faculteiten gelegd. “Het moet iets zijn van ons allemaal”, is daarbij de redenering.

Onderzoekers en docenten die betrokken zijn bij de verschillende projecten zien dat er veel belangstelling is binnen de universiteit voor het thema. Tegelijkertijd bespeuren zij een gebrek aan coördinatie en overzicht. Waar en hoe komen alle onderzoeken straks samen?, is hun vraag.

Stuurgroep
In een reactie op het DUB-artikel zegt rector Kummeling dat hij blij is met de manier waarop de faculteiten de handschoen oppakken. Er gebeurt bovendien nog veel meer dan in het artikel staat, zo zegt hij.

Hij verwijst daarbij onder meer naar het lustrum van het Centre for Academic Teaching waarbij het belang van een ‘inclusief curriculum’ aan de orde kwam en naar de decolonization group van Uglobe. De UU zal ook aandacht besteden aan de  Surinaamse feestdag Keti Koti op 1 juli.  In 2023 is het 160 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte.

De rector wil dat er nu een stuurgroep komt. Die moet de verschillende initiatieven gaan verbinden en de plannen naast het rapport van de commissie-Kennedy leggen om te zien of bepaalde aspecten onderbelicht blijven. Deze stuurgroep moet ook budget en ondersteunende medewerkers krijgen.

Kummeling: “Zo kunnen we het ‘rekenschap geven’ waar de commissie terecht toe oproept echt gestalte gaan geven.”

 

Tags: slavernij

Advertentie