jaarrekening uu

Meevaller van veertig miljoen

De opvallend forse omvang van het exploitatieoverschot over 1998 blijkt uit de onlangs door het college van bestuur gepubliceerde jaarrekening. De cijfers laten zien dat op centraal niveau achtmiljoen gulden werd overgehouden, terwijl bij de faculteiten en diensten in totaal 28 miljoen gulden meer binnenkwam dan werd uitgegeven. De totale begroting van de universiteit beloopt bijnanegenhonderd miljoen gulden.

Een belangrijke verklaring voor het hoge overschot vormt de sterke stijging van de inkomsten uit contractactiviteiten. In totaal verrichtte de universiteit in 1998 voor 221 miljoen gulden aan werk voor derden, waarvan voor 99 miljoen aancontractonderzoek.

Hoewel de meevaller in dank wordt aanvaard, constateert het college van bestuur toch dat er kennelijk iets mis is met de manier waarop faculteiten en diensten hun begroting opstellen. Een aantalramingen is duidelijk van onvoldoende kwaliteit, aldus eenbegeleidende brief, en met de betreffende onderdelen is inmiddelsafgesproken dat zij een beter kloppende begroting voor het jaar2000 inleveren. Ook moeten de onderdelen zorgen dat het college zosnel mogelijk na 1 juli de beschikking heeft over betrouwbare halfjaarcijfers, waarmee bij het opstellen van een gewijzigdebegroting rekening kan worden gehouden.

EH