Win stipendium van 1000 euro

Gezocht: Campuscolumnisten voor 2023

campuscolumnist 2023

Een campuscolumnist schrijft over opvallende zaken die te maken hebben met de universiteit of het studentenleven. De columns kunnen bijvoorbeeld gaan over ongewenst gedrag in de collegebanken, de enorme energierekening, eenzaamheid onder studenten, het wel en wee van het verenigingsleven, de zoektocht naar een studentenkamer of obstakels bij het schrijven van een thesis. Ook de werkdruk van docenten, wel of niet thuiswerken, hybride onderwijs, het streven de UU duurzamer te maken, solidariteit tussen studenten en docenten, de lusten en lasten van open science of het aanstellen van docenten met een vast contract kunnen onderwerpen zijn.

De jury ziet graag dat de campuscolumnist op een amusante wijze een eigen kijk op het universitaire leven geeft die tegelijk pijnlijk de kern weet te raken. De jury hecht aan een fijnzinnig taalgevoel met een vleugje humor. De campuscolumnist mag een standpunt innemen en moet ernaar streven de  lezer te verrassen. 

DUB heeft twee campuscolumnisten: één voor de Nederlandstalige en één voor de Engelse pagina. Alle studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen een gooi doen naar de titel van Campuscolumnist 2023 van DUB. Deelnemers moeten kiezen in welke taal ze willen schrijven. Vanaf januari volgend jaar schrijven de winnaars elke drie weken een blog voor ons.

De jury krijgt de columns geanonimiseerd onder ogen, zij weten dus niet wie de schrijver is en of het een student of medewerker van de UU betreft.

Oog voor detail
De campuscolumnisten voor 2023 worden de opvolgers van de huidige twee campuscolumnisten Leonie van Bruggen en Chandni Shyam.

Leonie van Bruggen is universitair docent en senior staflid bij de afdeling Radiologie bij de faculteit Diergeneeskunde. Het is de tweede keer dat een medewerker campuscolumnist is voor de Nederlandstalige pagina. Hiervoor waren het meestal studenten. Van Bruggen schreef bijvoorbeeld de column een nieuwe generatie waarin ze met oud-studenten terugkijkt op de opleiding en haar rol van tutor voor deze groep. Maar ook schrijft ze regelmatig over de relatie mens en dier, zoals in haar recente column Foudt. 

Chandni is een internationale student en kort geleden afstudeerde bij de master Culturele Antropologie. In haar eerste column schrijft ze dat ze haar studie aan de Universiteit Utrecht niet in Utrecht kon volgen, maar vanwege corona in India haar colleges volgde. Het was haar LDR with UU. In het voorjaar lukte het wel om naar Utrecht te komen en haar bul persoonlijk op te halen. Ze probeerde eerst in Utrecht een baan te vinden. Dat was zo frustrerend dat ze weer naar India teruggegaan.

 Drie nominaties
Uit alle inzendingen worden voor elke taal drie columnisten genomineerd. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van DUB wordt de Campuscolumnist 2023 van zowel de Nederlandse als de Engelse pagina bekend gemaakt.

Aan de prijs is het Erik-Hardemanstipendium van 1000 euro verbonden. Hardeman publiceerde jarenlang de wekelijkse column Schreef in het U-blad. Vanuit de studentensociëteit, de bestuurskamer van het college of het Instituut voor Raeto-Romaanse talen en culturen werd op een originele manier het universitaire leven belicht. Een tikje vilein, maar altijd met een vleugje humor. Na  het vertrek van auteur Erik Hardeman wordt gezocht naar een dergelijk eigenzinnig geluid om de universiteit van binnenuit te belichten. Dat is sinds 2012 de campuscolumnist.

Wie mogen er meedoen
Alle studenten en medewerkers die op 1 januari 2023 aan de Universiteit Utrecht verbonden zijn, kunnen meedoen. Ook voor studenten die in de loop van 2023 afstuderen, staat deelname vrij.

Hoe doe je mee
Om mee te dingen naar de titel Campuscolumnist van de UU moet je twee columns insturen. De columns moeten het universitaire leven verrassend onder de loep nemen en mogen niet langer zijn dan 500 woorden. Stuur de columns vóór 1 december naar: m.j.agterberg@uu.nl

Wie zit in de jury
Ook dit jaar is het DUB weer gelukt een deskundige jury samen te stellen die de geanonimiseerde inzendingen zal beoordelen. In de jury zitten:

  • Mia You. Zij is universitair docent Moderne literatuur, maar ook dichter. Ze schreef voor de Poëzieweek 2022 het gedicht Proverb in opdracht van Unesco’s City of Literature Utrecht. In dit gedicht mixt ze Nederlands en Engels. In het artikel op DUB over dit gedicht pleit ze voor meertaligheid en het creatief omgaan met de taal. Haar nieuwe bundel zal zowel in het Nederlands als het Engels verschijnen en daarin zal ze uitgebreid ingaan op haar eigen inburgeringsproces in Nederland.
  • Boban Braspenning. Hij is cabaretier en doet de komende maanden meerdere keren Utrecht aan. Niet vreemd, want Braspenning studeerde Bestuurs &Organisatiewetenschap bij de Universiteit Utrecht gevolgd door de masters Communicatie, Beleid & Management en Applied Ethics. In 2021 won hij zowel de jury- als de publieksprijs van het Groninger Studenten Cabaret. Eerder schreef hij ook al een kinderboek over het bankwezen.
  • Samuel de Weerd. Deze alumnus rondde kort geleden de master Energy Science aan de Universiteit Utrecht af. Hij was eerder genomineerd als campuscolumnist en schreef meerdere jaren columns voor DUB.  Zijn opiniestuk Ik wil uit principe geen prik, want ik werk liever aan een gezonde toekomst zorgde voor veel discussie binnen de universitaire gemeenschap. Voor DUB heeft hij afgelopen jaar ook het onderzoek naar de meest gemiddelde student van de UU opgezet.
  • Stephanie Helfferich. Zij is projectleider public engagement bij het Centrum voor Wetenschap en Cultuur. Daar werkt ze aan projecten die verhalen van onderzoekers voor een breder publiek toegankelijk te maken en de afstand tussen maatschappij en wetenschap verkleinen. Ze studeerde Filosofie van Kunst en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. 
  • Ries Agterberg. Hij is hoofdredacteur van DUB. Hij studeerde Nederlands in Utrecht. Hij publiceerde enkele dichtbundels en een novelle.

Stipendium van 1000 euro
De Campuscolumnist krijgt het Erik-Hardemanstipendium van 1000 euro. Hiervoor schrijft de Campuscolumnist minstens eens per twee weken, een column voor DUB. De functie duurt één jaar.

Vragen
Als er vragen zijn over de functie van Campuscolumnist, kunnen die gesteld worden aan Ries Agterberg: m.j.agterberg@uu.nl

 

Advertentie