Nog even en het leven aan de UU kan bijna weer volledig herpakt worden

Het mag straks weer: schouder aan schouder studeren in de bibliotheek, foto DUB

Het collegejaar van de Universiteit Utrecht begon al een stuk optimistischer dan het vorige werd afgesloten. Op de drie campussen was het gegons van studenten weer terug. De eerstejaars werden rondgeleid in mentorgroepjes en veel colleges waren tot geluk van velen weer gewoon live. Nu heeft het kabinet nog een extra stap gezet en schaft de anderhalvemetermaatschappij af per zaterdag 25 september. Dat betekent dat collegeruimtes, studiezalen en kantoren weer zo gebruikt mogen worden als voordat corona ons leven ging beheersen.

Het bestuur van de Universiteit Utrecht zegt in de corona-update die donderdag 16 september is verstuurd, dat veel weer terug naar normaal kan. Het enige wat nog niet duidelijk is, is hoe de universiteit moet omgaan met evenementen waarbij veel mensen bijeen komen. Hierover hebben de universiteiten nog overleg met het Ministerie van OCW. Verwacht wordt dat daar volgende week meer duidelijkheid over komt.

Toch zijn er ook nog zaken om rekening mee te houden, schrijft het College van Bestuur (CvB). Zo kunnen bijvoorbeeld alle studieplekken weer in gebruik genomen worden vanaf de 25ste september, maar moeten studenten die nog wel reserveren. Om het hele collegerooster niet weer opnieuw om te gooien, zullen in blok 2 pas weer de collegezalen volledig gevuld mogen worden. Ook zullen er voorlopig nog corona-stickers te zien zijn. De UU gaat ze wel verwijderen, maar het kost tijd om ze allemaal weg te halen.

Hou rekening met elkaars wensen
Werknemers mogen ook weer op kantoor werken. Nu gold dat al voor degenen die niet thuis konden werken, maar vanaf de 25ste is iedereen in principe weer welkom. Omdat het kabinet heeft geadviseerd thuis te werken als het kan en op kantoor als het nodig is, gaat het College van Bestuur er vanuit dat UU-medewerkers één à twee keer per week naar het werk zullen komen voor “overleggen, ontmoeten en samenwerken”. Faculteiten en diensten moeten hierover afspraken maken, zodat de drukte over de week wordt verspreid.

Het driekoppige bestuur doet ook een beroep op alle studenten en medewerkers om rekening met elkaars wensen te houden. Wil een docent graag dat studenten op anderhalve meter afstand blijven, respecteer die wens. Dit geldt ook voor andere medewerkers en studenten. Ook staat het iedereen vrij om een mondkapje te dragen. Het CvB vraagt ook aan iedereen om zich regelmatig te testen, ook aan degenen die volledig gevaccineerd zijn. En voor wie zich nog wil laten vaccineren kan zonder afspraak op woensdag terecht op de GGD-priklocatie op het Utrecht Science park.

Wie vanwege een kwetsbare gezondheid of die van een huisgenoot moeite heeft met de nieuwe regels, kan net als nu het geval is hierover afspraken maken met studieadviseurs of leidinggevenden. Wie graag wil weten hoe je in welke situatie moet handelen, heeft de universiteit een Q&A opgesteld die antwoord geeft op veelvoorkomende vragen.

Onder aan de mail herinnert het CvB alle UU’ers aan de regels die er nog wél zijn: hoest en nies in de elleboog, was je handen, schud geen handen en zet een raam open als dat kan.

Advertentie