internationalisering

Het hoger onderwijs heeft de laatste jaren veel gedaan om meer internationale studenten en medewerkers te werven. Maar zijn ze niet te actief geweest? Vanuit de politiek vindt men dat de universiteiten teveel zijn doorgeslagen. Door deze discussie voelen internationale studenten en medewerkers zich minder welkom. Hoe gaan de universiteiten met deze discussie om? 

Nieuws

Streng beleid wordt teruggedraaid

Denemarken kan toch niet zonder internationale studenten

Nieuws

Zorgen over studiefinanciering voor buitenlandse studenten

Roemeense organisatie licht DUO en Roemeense studenten op

Nieuws

Screening internationale onderzoekers baart zorgen

KNAW-president Dogterom over kennisveiligheid: ‘Gooi de deur niet dicht’

Nieuws

Studenten zeggen zich op dit moment veilig te voelen

UU vraagt studenten zo mogelijk terug te keren uit Israël

Nieuws

Verslag Algemene Beschouwingen

Wie maakt ‘stoere keuzes’ over buitenlandse studenten?