internationalisering

Het hoger onderwijs heeft de laatste jaren veel gedaan om meer internationale studenten en medewerkers te werven. Maar zijn ze niet te actief geweest? Vanuit de politiek vindt men dat de universiteiten teveel zijn doorgeslagen. Door deze discussie voelen internationale studenten en medewerkers zich minder welkom. Hoe gaan de universiteiten met deze discussie om? 

Nieuws

Studenten zeggen zich op dit moment veilig te voelen

UU vraagt studenten zo mogelijk terug te keren uit Israël

Nieuws

Verslag Algemene Beschouwingen

Wie maakt ‘stoere keuzes’ over buitenlandse studenten?

Nieuws

Onderzoek Promovendi Netwerk Nederland

Veel internationale beurspromovendi kunnen nauwelijks rondkomen

Achtergrond

Vijf maanden van afwijzingen, oplichters en verwarring

Dagboek van een emotionele zoektocht naar een kamer