Bald de Vries

Bald de Vries

Bald de Vries is sinds 2001 werkzaam als universitair docent op de Afdeling Rechtstheorie van het Departement Rechtsgeleerdheid. Hij is fellow van het Centre for the Humanities. Als lid van de Working Group on (Reflexive) Modernisation & Law is hij betrokken bij het onderzoek naar een contextuele benadering van recht in “multiple modernities”. Momenteel ligt de focus op globale rechtvaardigheid, legaliteit en complexiteit als normativiteit. Ook houdt hij zich bezig met methodologie van rechtswetenschappelijk onderzoek en pedagogie en didactiek van (juridisch) onderwijs.