Sterre Leufkens

Sterre Leufkens

Sterre Leufkens is postdoc bij de afdeling Nederlands (Taal, Literatuur en Communicatie). Hier onderzoekt zij de syntaxis van idiomen in dialecten van het Nederlands (zie hier), en doceert de vakken Taal: Feit en Fictie, en Taal in Interactie. Zij heeft een taalblog en schrijft populair-wetenschappelijke teksten en boeken.