Half miljoen euro uitgetrokken voor theatervoorstelling voor studenten

UU start grootschalige campagne over sociale veiligheid

Scene uit de al bestaande theatervoorstelling voor medewerkers Mindlab. Foto: Bart Verhoeven

De plannen maken deel uit van een actieplan voor de komende twee jaar. Daarmee wil het UU-bestuur alle studenten en medewerkers doordringen van het belang van een academische gemeenschap waarin iedereen zich prettig voelt en zichzelf kan zijn. In totaal is voor de uitvoering van het plan 1,3 miljoen euro uitgetrokken.

Training consent
In een nota aan de U-raad (alleen met Solis-id, red.) staat dat met het actieplan vooral ‘het onderlinge gesprek’ binnen de universiteit moet worden gestimuleerd. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor een bewustwordingscampagne die studenten en medewerkers aan het denken moet zetten over het thema ‘sociale veiligheid’ en ‘respectvol met elkaar omgaan’. Deze campagne moet in collegejaar 2023-2024 van start gaan. “Bij wijze van spreken met sticker op elke toegang tot een UU-ruimte”, staat in de nota vermeld.

Verder kunnen alle studenten straks een online training volgen over ‘consent’ in seksuele relaties en over gedrag en communicatie in onderlinge relaties. In de digitale studieomgeving Blackboard komen drie modules beschikbaar die in totaal maximaal één uur in beslag nemen. De bedoeling is dat groepen studenten gesprekken gaan voeren waarin op de training wordt gereflecteerd. Opleidingen mogen zelf bepalen hoe ze dat soort bijeenkomsten willen organiseren.

Theatervoorstelling
Ook komt er voor studenten in 2024 een theatervoorstelling over het thema sociale veiligheid. Met 25 opvoeringen moeten zo’n 7500 UU-studenten bereikt worden. Meer dan een derde van het totale budget voor het actieplan gaat hiernaartoe: de universiteit heeft een half miljoen euro gereserveerd voor de productie en opvoeringen.

Aanvankelijk was het de bedoeling deze voorstelling samen met de Hogeschool Utrecht te ontwikkelen, maar de hogeschool werd vorig jaar teruggefloten door de eigen medezeggenschap. De UU zegt in de nota nog steeds graag samen te willen werken met andere instellingen.

De theatervoorstelling is de studentenversie van Mindlab, de voorstelling die al door veel UU-medewerkers is bezocht. Mindlab is onder meer bedoeld om medewerkers bewuster te maken van het belang van integriteit in een professionele werkomgeving. Volgend najaar komt er nog een extra serie voorstellingen in samenwerking met het UMC Utrecht. Mogelijk komen ook fragmenten van de voorstelling online beschikbaar.

De UU hoopt dat de Mindlab-voorstelling door naaste collega’s bezocht wordt zodat er later binnen hun team gesproken kan worden over de vraag wat een veilige omgeving moet inhouden.

Leidinggevenden hebben volgens het UU-bestuur een grote rol bij het bevorderen van een cultuurverandering. Als zij daar moeite mee hebben of als zij daar extra energie in willen steken, kunnen zij onder meer een beroep doen op teamcoaches. De UU wil drie van de huidige coaches specifiek trainen om gesprekken te leiden over onderwerpen die te maken hebben met een sociaal veilige werkomgeving.

Aanpassing gedragscode
Het actieplan past in een beleid dat al eerder is ingezet, zo benadrukt de UU. Zo was sociale veiligheid dit jaar het thema van de Opening van het Academisch Jaar. In oktober werd ook bekend hoe de UU de klachtenprocedure voor studenten en medewerkers wilde verbeteren. Ook de komende tijd wordt daar nog aan gewerkt. Zo zoekt de UU samen met de Eindhovense universiteit naar een studentenombudspersoon.

Ten slotte komt de UU ook met de aankondiging dat de universitaire Code of Conduct zal worden uitgebreid. In die gedragscode komt expliciet te staan dat een leidinggevende op de hoogte moet worden gesteld als relaties tussen medewerkers onderling of een medewerker en een student conflicteren met de werk- of studierelatie. Daarbij kan volgens de UU gedacht worden aan liefdesrelaties, maar ook aan een student die als bijbaan op de kinderen van een docent past.

De UU wil in de komende periode een reeks gesprekken organiseren met studenten en medewerkers over de vraag welke relaties gepast en welke ongepast worden gevonden. De universiteit gaat dus niet zover dat ze relaties tussen studenten en docenten in het geheel wil verbieden. Twee jaar geleden drong een taskforce van studenten daar nog wel op aan.

Advertentie