Diversiteit en inclusie in feiten en cijfers

Zo ziet het diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs er uit

diversiteit: infographics. Illustratie: Eveline Schram
Illustaties: Jowan de Haan
Dekoloniseren lesmateriaal

Dekoloniseren onderwijscurriculum, inclusief lesmateriaal

Dertien van de twintig onderzochte instellingen geven aan hun onderwijsmateriaal onder de loep te houden om het inclusiever te maken.

 Ook de UU is daar mee bezig. De universiteit heeft in oktober een Inclusive Teaching Toolbox gelanceerd. Dit is een hulpmiddel om het onderwijs tegen het licht te houden met praktijkvoorbeelden van andere docenten en leeslijsten.


 

Diversiteitsevenementen

Diversiteitsevenementen

Alle twintig onderzochte instellingen organiseren op enig moment evenementen rondom het thema diversiteit en inclusie. Dat kunnen lezingen zijn en debatten, maar ook netwerkborrels of outreachprogramma’s.


In Utrecht organiseert het programma Equality, Diversity & Inclusion regelmatig evenementen. Zo is er in oktober een diversiteitsmaand, met een speciale Diversity Day. Ook is er aandacht voor de Coming Out-day, een all inclusive symposium en hadden we recent een universiteitsbrede One  book, one campus campagne.


 

diversiteit: infographic diversity office. Illustratie: Eveline Schram

Apart fysiek kantoor voor diversity office of diversiteits-beleidsmedewerkers

Op elke instellingen is de organisatievorm van het diversiteitsbeleid anders. Vaak maken diversiteitsmedewerkers deel uit van een afdeling hr of studentenzaken. Zeven van de twintig instellingen heeft een apart, herkenbaar, kantoor voor het diversity office.

Bij de Universiteit Utrecht is het boegbeeld van het EDI Diversity Dean Janneke Plantenga. Bij de hr-afdeling zit het Diversity Office met in totaal zeven medewerkers.


 

diversiteit: hoogleraren. Illustratie: Eveline Schram

Streefcijfers vrouwelijke hoogleraren

Deze cijfers gelden alleen voor universiteiten en niet voor hogescholen. Alle dertien universiteiten hanteren streefcijfers voor de benoeming van vrouwelijke hoogleraren. Alleen de Technische Universiteit Eindhoven heeft ook een quotum voor het aantal vrouwelijke hoogleraren dat op een bepaald moment moet zijn benoemd.

Over drie jaar moet 35 procent van de hoogleraren en 40 procent van de universitair hoofddocenten vrouw zijn.  Dat staat in het Gender Equality Plan dat de periode 2021-2025 bestrijkt. Verder streeft de UU naar een minimale bezetting van 30 procent vrouwen in faculteitsbesturen.


 

diversiteit: LHBTI symbool. Illustratie: Eveline Schram

Regenboogzebra of ander permanent LHBTI-symbool op de instelling

Bij negen van de twintig onderzochte instellingen troffen we een publiek LHBTI-symbool op het terrein aan. Vaak zijn het regenboogzebrapaden, trappen of een helling.

In het Utrecht Science Park is in 2021 een 570 meter lang regenboogfietspad aangelegd. Recent is een onderzoek geweest naar de waarde van het langste regenboogfietspad ter wereld.


 

diversiteit: genderneutrale toiletten. Illustratie: Jowan de Haan

Genderneutrale toiletten

Alle onderzochte instellingen heb minimaal één genderneutraal, of all-gender, toilet. Maar het is soms even zoeken waar ze zijn en hoeveel het er zijn.

Bij de UU zijn er in dertien van de zo’n zeventig universiteitsgebouwen all-gender toiletten. In 2020 was het streven al één all-gender toilet in elk gebouw, maar de voortgang gaat langzaam. Bovendien is de vindbaarheid nog niet goed. Bij het Sportcentrum Olympos is sinds kort ook een genderneutrale kleedkamer.


 

diversiteit: toolkit werving en selectie. Illustratie: Eveline Schram

Toolkit werving en selectie, toolkit inclusief schrijven vacaturetekst

Ook doen alle onderzochte instellingen iets aan het inclusiever maken van het wervingstraject voor nieuw personeel. Door training en hulpmiddelen aan te bieden bij het werven, en in vacatures duidelijk te stellen dat de instelling open staat voor iedereen.

De UU heeft handleidingen beschikbaar voor het schrijven van inclusieve vacatureteksten en workshops voor leden van sollicitatiecommissies om hen bewust te maken van hun vooroordelen.


 

diversiteit: training. Illustratie: Eveline Schram

Unconscious bias training

Elke onderzochte instelling heeft een vorm van unconscious bias training, waarin medewerkers en studenten hun eigen blinde vlekken en onbewuste vooroordelen leren te zien, en te tackelen. Op de meeste instellingen is de training niet verplicht.

Ook de UU gaat de onbewuste vooroordelen te lijf met zogeheten unconscious bias-trainingen om werknemers hiervan bewust te maken. De trainingen zijn vaak niet verplicht. De UU heeft een heel rijtje aan trainingen (met Solis-id) op dit vlak. Diversiteitsmedewerkers willen dat het verplicht wordt om in vacatures nadrukkelijk te vermelden dat de organisatie streeft naar een divers personeelsbestand.


 

Voor dit onderzoek is een analyse gedaan van 36 beleidsdocumenten van 21 onderwijsinstellingen: 13 universiteiten en 8 hogescholen*. Dit betreft visies, strategieën, nota’s, actieplannen en position papers waarin onderwijsinstellingen hun plannen kenbaar maken.

* De deelnemende media van de universiteiten en hogescholen zijn aangesloten bij de Kring van Hoofdredacteuren van hogeronderwijsmedia.

Dit zijn de instellingen die zijn onderzocht:
Fontys hogescholen, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Avans hogescholen, Technische Universiteit Eindhoven, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Technische Universiteit Delft, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Maastricht University, Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, Tilburg University, Saxion hogeschool, Universiteit van Amsterdam, Wageningen Universiteit, Universiteit Leiden.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Advertentie