Deze studenten komen op voor jouw belangen bij het UU-bestuur

De studentgeleding tijdens de Opening van het Academisch Jaar, foto DUB, De portretfoto's zijn gemaakt door Wieke Eeefting

De Universiteitsraad is voor de universiteit wat de leerlingenraad of het leerlingenbestuur op de middelbare school is. Met dit verschil dat de U-raad meer bevoegdheden en invloed heeft en er ook medewerkers in zitten. Elk academisch jaar treden nieuwe studenten aan. Zij hebben de meeste stemmen gekregen tijdens de verkiezingen in het voorjaar waar elke student van de universiteit zijn stem mag uitbrengen. Dit jaar zitten er drie partijen in de raad waarin twaalf studenten en twaalf medewerkers zitten. De grootste studentenpartij is Lijst Vuur (Vereniging Utrechtse Universiteitsraad) met zeven zetels, dan komt de Partij voor de Utrechtse student (PvdUs) met vier zetels en daarna De Vrije Student met 1 zetel.

Wie zijn deze twaalf studenten die jouw belangen voor ogen moeten hebben als ze plannen bespreken met het universiteitsbestuur? Wat studeren ze? Waar kun je ze in het wild tegenkomen en – het allerbelangrijkste dit jaar - waar gaan ze het komende jaar voor strijden? Wat ze alle twaalf in elk geval roepen is dat ze hopen dat alle studenten hen weten te vinden voor kleine en grote ergernissen in het Utrechtse studentenleven.


Maaike Röling (20) vindt het moeilijk kiezen tussen een feestje van Diergeneeskunde in De Uithof en grandcafé De Vrienden. Ze komt bij beide graag. De Noord-Hollandse uit Kortenhoef rondde vorig jaar haar bachelor Diergeneeskunde af en gaat nu een jaar de U-raad in. Ze kreeg tijdens de verkiezingen dit voorjaar de meeste stemmen van alle studenten. Ze is van Lijst Vuur (Vereniging Utrechtse Universiteitsraad) en zat vorig jaar in de faculteitsraad van haar opleiding dus ze heeft ervaring op het gebied van universitaire medezeggenschap.

Ze ergert zich soms “aan de lange lijntjes binnen de universiteit: soms zijn zaken omslachtig geregeld”. Toch ziet ze ook dat er heel veel zaken rondom studeren goed georganiseerd zijn. “Eerlijk gezegd realiseer ik me nooit dat er 30.000 studenten aan de UU studeren. Dat komt denk ik, doordat er al veel goed geregeld is waardoor we met zoveel studenten samen kunnen studeren.”

Mochten er zaken zijn waar studenten tegenaan lopen, dan kunnen ze haar vaak vinden in de kamer van de Universiteitsraad in het Bestuursgebouw aan de Heidelberglaan 8 in De Uithof. “Kamer 4.14. Ik heb liever dat jullie ons te vaak weten te vinden dan te weinig.”


Vierdejaars Aardwetenschappen Eise Nota (21) van de Partij voor de Utrechtse Student kwam vanuit Maastricht naar Utrecht. “Ik heb eerst op twee adressen in onderhuur gezeten.” Uiteindelijk kwam hij terecht in een “echt gezellig SSH-huis. Ik heb denk ik wel een beetje geluk gehad. Als tip voor kamerzoekers zou ik willen meegeven om vooral jezelf te blijven bij het hospiteren dan kom je uiteindelijk ook terecht bij huisgenoten die het best bij je passen.” Hoewel hij Utrecht fantastisch vindt, mist hij een supermarkt waar je ook ’s nachts terecht kan. Misschien heeft dat te maken met het feit dat je hem mag wakker maken om mosselen met hem te eten.

Als U-raadslid hoopt hij de raad (nog) bekender te maken onder studenten. “Verder wil ik graag mijn tanden zetten in duurzaamheidskwesties.” Hij wil op de hoogte blijven van hetgeen er leeft onder studenten, door met ze in gesprek te blijven, onder meer via social media. “Het is natuurlijk wel gevaarlijk dat als je een heel jaar in het Bestuursgebouw zit, waar er nauwelijks studenten zijn, je achterban uit het zicht raakt. Hier moeten we dus continu scherp op blijven.”


Sebastian Wijnands is met zijn 19 jaar het jongste studentlid. Hij moet ook in zijn eentje de belangen verdedigen van de studenten die op De Vrije Student hebben gestemd. De partij komt voor het eerst in de raad, maar de Brabander die zichzelf beschrijft als doorpakker, gaat opnieuw proberen om de herkansingsregel te versoepelen. “Daar heeft mijn partij zich tijdens de verkiezingscampagne hard voor gemaakt, dus ik ga er alles aan doen om succesvol te zijn.” Ook studenten die niet op de Vrije Student hebben gestemd, mogen bij hem aankloppen. “Met alles wat ook maar enigszins te maken heeft met de universiteit. Of het nu om onderwijskwaliteit of de vorm van de stoelen in de bibliotheek gaat.”

De derdejaars Bestuurs- & Organisatiewetenschap heeft een hekel aan bureaucratie, het meten met twee maten en slechte communicatie. Hij houdt daarentegen van nacho’s – daar mag je hem ’s nachts voor wakker maken – en van café De Poort dat recht tegenover het pand zit waar Bestuurs- & Organisatiewetenschap huist.


Hoewel Ingrid Weerts (21) na een paar verhuizingen nu blij is in Rijnsweerd, had ze niet veel geluk met haar zoektocht naar een kamer. “Het is een dramaverhaal. Ik heb een keer of dertig gehospiteerd voor ik een kamer kreeg in Zeist.” Ook voor de andere kamers die ze daarna betrok moest ze eerst vijf en zeven keer worden afgewezen.

Een kamer was voor de student Kunstmatige Intelligentie wel nodig. Ze komt uit een dorpje in Limburg. Daar was ze politiek actief. Als Utrechtse student zette ze zich in voor de Jonge Democraten en ging in de opleidingscommissie van KI. Nu zit ze niet alleen in de U-raad maar ook in de universitaire geschillencommissie.

Dit jaar maakt ze zich als Vuurlid sterk voor een betere communicatie tussen docent en student als het gaat over de maximale nakijktijd voor tentamens. Ook wil ze het doktersbriefje afschaffen dat studenten moeten laten zien als ze vanwege ziekte een tentamen missen.

De KI-student heeft grote ambities buiten de politiek. Zo droomt ze elke nacht dat ze mag meedoen aan Heel Holland Bakt en zou ze graag de baan van CEO van IBM Gini Rometty overnemen.


PvdUs'er Jeroen Steegmans (22) komt ook al uit Limburg en studeert net als Sebastian Bestuurs- & Organisatiewetenschap. Jeroen houdt wel van een roadtrip en zijn vrienden mogen hem altijd wakker maken voor een dergelijke reis. “Dat waren de mooiste en meest waardevolle vakanties die ik met vrienden heb gemaakt.”

Net als zijn collega die ook B&O doet, hoeft hij alleen de straat over te steken om van zijn opleiding naar zijn favoriete café De Poort te gaan. Hij maakt zich druk over de collegekaart. Zijn ideale kaart is een fysieke, multifunctionele pas. Met die kaart kun je bijvoorbeeld ook  kopiëren, koffie halen en gebruiken als sport- en bibliotheekpas. De UB, zo vindt hij, moet in de tentamenperiode goed toegankelijk zijn voor UU-studenten. Nu zitten er ook HU’ers en scholieren. Tijdens grote drukte zouden die hun heil elders moeten zoeken, is het idee. De komende tentamenperiode is de UB al alleen voor UU-studenten.


Geschiedenisstudent Floris Boudens pendelde als eerstejaars tussen Utrecht en Apeldoorn in Gelderland. Hij komt graag in de Bastaard omdat je elkaar daar gewoon kunt verstaan, je er een sigaret kan roken in de achtertuin en er je eigen eten mee naartoe mag nemen. Floris is niet echt gecharmeerd van groepsopdrachten. “In de praktijk is de werklast onevenwichtig verdeeld, toch krijgt iedereen uit de groep hetzelfde cijfer. Je opties zijn beperkt: matennaaien of tevreden zijn met e cijfer en de volgende keer eisen dat iedereen tijd besteed aan de opdracht. Dat laatste leer je uiteindelijk het meeste van natuurlijk, maar het blijft soms onrechtvaardig.”

Het is een onderwerp waar de universiteitsraad zich over zou kunnen buigen maar waar dit lid van Vuur zich vooral sterk voor wilt maken is voor de studieverenigingen die verbonden zijn aan een opleiding. “Ik wil ze in het zonnetje zetten, zorgen dat ze de benodigde begeleiding en financiële middelen krijgen. De afgelopen decennia hebben de studieverenigingen een onvervangbare plaats veroverd in het Utrechtse studentenleven. Ze worden vaker betrokken bij opleidingen en vakinhoudelijke zaken als meeloop-dagen en symposia. Ondanks dat worden gezelligheidsverenigingen veel hoger gewaardeerd. De beloningsstructuur moet daarom worden aangepast. We mogen vakinhoudelijke taken best belangrijker achten dan borrelen.”


Derdejaars Taal- & Cultuurstudies Bina Chirino (24) ging van Hoorn naar Utrecht en heeft bijna nooit hoeven  hospiteren. “Als christelijke student trok ik al snel in een heel leuk Ruimzichthuis en ben ik in mijn eerste jaar bij een vereniging gegaan. Dat zou ik iedereen aanraden. Het is veel makkelijker een kamer te vinden via je vrienden dan via welk online platform dan ook.”

Het meest toffe aan Utrecht vindt ze het aanbod aan ontwikkelmogelijkheden buiten de studie. “Op het gebied van studentenorganisaties, culturele evenementen en maatschappelijke initiatieven is er zo veel te doen. Het leren binnen én buiten je studie is voor mij een belangrijk onderdeel van student zijn.”

Na een jaartje in het bestuur van studentenrestaurant Happietaria, gaat ze nu namens Vuur de medezeggenschap in. Bina denkt dat ze voldoende aan de weet komt van hetgeen er leeft onder de UU-student. “Door je te begeven onder verschillende groepen studenten. In mijn studentenleven ga ik bijvoorbeeld continu de uitdaging aan om nieuwe studenten te ontmoeten. Daarbij staat het oprecht luisteren naar de ander altijd centraal.” Bina is door al haar verschillende activiteiten deze lente gescout als 'veelbelovende student'.


Met Jeroen Poortstra (22) gaan we helemaal naar het noorden van het land. Zijn wieg stond in Groningen. Na een bachelor Aardwetenschappen – waar hij in de opleidingscommissie heeft gezeten - volgt hij nu de master Earth Surface & Water. Voor een lekker maaltijd en de gezelligheid gaat hij graag naar De Ontdekking. Momenten van ontspanning gunt hij ook zijn medestudenten. Hij wil dit jaar grotere aandacht en goed beleid voor het “groeiende probleem van studentenwelzijn” waarmee hij bedoelt dat het aantal studenten dat gebukt gaat onder stress en burn-outverschijnselen groeit. Massale colleges moeten wat hem betreft tot het verleden gaan behoren. “De universiteit heeft verschillende disciplines waardoor je nooit met 30.000 studenten in de collegezaal zit. Anonimiteit op de universiteit is natuurlijk wel een reëel probleem. Daarom willen we als Vuur met de hele studentgeleding inzetten op kleinschalig onderwijs.”


Emma den Uijl (22) van de PvdUs komt uit het Gelderse Brummen en komt ’s nachts haar bed uit als het brandalarm af zou gaan. Haar kamer vond ze “via een vriendinnetje” en wat ze tof vindt aan Utrecht is dat het “een wereldstad is van provinciaal formaat”. Minder leuk vindt ze de groei van het aantal toeristen en de steeds drukker wordende Oudegracht.

Zij heeft zich de afgelopen maanden geërgerd aan de digitale collegekaart en gaat zich net als Jeroen Steegmans dit jaar inzetten voor de rentree van de fysieke kaart. Je kunt haar altijd aanschieten als je tegen problemen aanloopt op de universiteit. Je kunt haar buiten de uni laat in de avond vinden in café De Vrienden of de Kneus. Studenten die nog een baantje zoeken tipt ze ”oppassen. Zeker een aanradertje.” O ja, en ze zou graag de baan van onze Koningin willen hebben.


Demian van Gurp (20) gooit zich dit jaar vol op het lidmaatschap van de U-raad. Zijn studie Molecular Life Sciences parkeert hij daarvoor even. Vanuit Apeldoorn kwam hij naar Utrecht toen hij via Facebook een kamer onder de rook van de Douwe Egbert fabriek vond. Daarna verhuisde hij naar “een superleuk huis” op de IBB.

“Utrecht voelde direct aan als ‘thuis’. Het is een grote stad, maar dat voel en merk je niet zo. Het enige wat ik mis, is een plein waar alle cafés, barretjes en clubs zitten. In Apeldoorn heb je het Caterplein (dat is de echte naam) waar alles naast elkaar zit waardoor je van het ene naar het andere café hopt en allemaal bekenden tegenkomt. In Utrecht zit alles meer uit elkaar waardoor je sneller op een locatie blijft.”

Demian zit namens lijst Vuur  in de U-raad. Wat wil hij dit jaar als U-raadslid echt voor elkaar krijgen? “Sowieso dingen zoals duurzaamheid. Ik zit bomvol ideeën. Voor de rest wil ik graag dat de universiteit zo toegankelijk en leuk voor iedere student maken, zodat iemand jaren later tevreden terugkijkt op zijn/haar tijd bij de UU.


Nog een oud-inwoner van Groningen. Chela Loeters (21) die de opleiding op het College of Pharmaceutical Sciences volgt, komt midden in de nacht haar bed uit als de kat is ontsnapt. Zij komt ook al graag in De Kneus aan de Nobelstraat een straat die ze ook nog kent toen ze werkte bij Doppio. “Zeker aan te raden maar ik vond het wel te druk voor in mijn eerste jaar. Toen moest ik nog wennen aan alleen wonen en een nieuwe stad.”

Ze ergert zich wanneer ze merkt dat studenten in de knel komen wanneer ze zich verder proberen te profileren, op studie of een ander vlak, maar niet de kans krijgen of juist benadeeld worden. “Ik vind dat de UU juist achter studenten moeten staan die zich breed willen profileren in plaats van ze alleen af te straffen.” Ze ergert zich overigens ook aan de vele bouwputten die Utrecht telt.

Overleven tussen 30.000 studenten is voor haar geen probleem. “Ik begeef me hoe dan ook graag onder de mensen. Ik ben erg blij dat ik veel vriendinnen om me heen heb en met zoveel studenten aan de UU, en daarbij ook nog studenten van de HU, heb ik een fijne groep vriendinnen waar ik heel erg veel aan heb, en die mij dus helpen overleven in deze studentenstad.”


De derdejaars Natuurwetenschap en Innovatiemanagement verdiende aardig met zijn eerste bijbaan in Utrecht. “Telefonisch verkoper. Wel saai werk.” Tymen (20) maakte de kleine overstap van Geldermalsen naar Utrecht. Niet heel ver weg, maar als hij De Uithof al ver vindt, hoe staat dat dan met Geldermalsen? Hij hoopt dat studenten hem weten te vinden, met zaken waar hij zich voor kan inzetten, want hij heeft nog niet een specifiek onderwerp voor ogen waar hij zich hard voor wil maken. In het wild kunnen ze deze vertegenwoordiger van Lijst Vuur tegenkomen in de Nobelstraat. Gezelligheid staat hoog in zijn vaandel, en gelukkig vindt hij Utrecht heel gezellig.


Meepraten en -beslissen

Studenten en medewerkers kunnen in verschillende rollen actief meedoen aan de universitaire democratie. Er is de Universiteitsraad die overlegt met het driekoppige College van Bestuur, het universiteitsbestuur waarin de voorzitter, de rector en een derde lid zitten. Dit zijn respectievelijk Anton Pijpers, Henk Kummeling en Annetje Ottow. Elke faculteit heeft een faculteitsraad waarin medewerkers en studenten praten over het reilen en zeilen van de faculteit. Dan heeft elke opleiding een opleidingscommissie, de OC. Hierin zitten studenten en docenten die de kwaliteit van het onderwijs bewaken. Daarnaast zijn er nog een paar medezeggenschapsraden waarin alleen medewerkers zitten. 

Lijst Vuur maakte deze video over de U-raad.
 

 

 

Advertentie