Hiep hiep hoera juni

29 juni
Docent Vroegmoderne Nederlandse Letterkunde Sophie Reinders wint de Keetje Hodshon Prijs. De aanmoedigingsprijs van de J.C. Ruigrok Stichting is bedoeld voor jonge onderzoekers die oorspronkelijk onderzoek doen binnen de geesteswetenschappen. Reinders kreeg de prijs van 12.500 euro voor haar proefschrift De mug en de kaars. Vriendschap en liefde in alba amicorum van adellijke vrouwen uit de Noordelijke Nederlanden, 1575-1640.

Voor die studie onderzocht Reinders 22 vriendenboeken (alba amicorum) van adellijke vrouwen en plaatste die in sociaal- en cultuurhistorische context. Volgens de jury van de prijs klinkt dat "eenvoudiger dan het is". "Interpretatie van alba is moeilijk. Sophie Reinders doet dat met verve en getuigt van een indrukwekkende kennis van zaken over deze periode. [...] Alba amicorum blijken waardevolle bronnen te zijn, die een venster verschaffen op de private wereld van adellijke vrouwen uit de Vroegmoderne tijd. [...] Alba geven informatie over de opvoeding van meisjes: wat betamelijk voor hen werd gevonden en met wie ze verkeerden. Alba tonen de sociale netwerken in actie waarbinnen deze vrouwen functioneerden. Zichtbaar wordt daarbij ook hoe de scribenten zich in het album persoonlijk presenteerden. Sophie Reinders vergelijkt deze zelfpresentatie met het gebruik dat er nu van digitale platforms zoals facebook wordt gemaakt. [...] Kortom, het gaat hier om een vernieuwende, bijzonder degelijk uitgevoerde en aangenaam leesbare studie."

"Tot slot wil de jury graag vermelden dat zij onder de indruk is van deze laureaat die niet alleen een prachtige studie heeft geschreven waarmee zij cum laude is gepromoveerd, maar inmiddels een goed jaar na haar promotie een heel scala aan activiteiten heeft ontplooid om haar onderzoek over het voetlicht te brengen. [...] Dat zij onlangs is uitgeroepen tot ‘Docenttalent van het jaar’ van de Universiteit Utrecht laat zien dat zij allesbehalve een kamergeleerde is."

Het Expertisecentrum Diversiteitsbeleid maakt bekend dat drie studenten van de Universiteit Utrecht genomineerd zijn voor de Echo Award 2018. Het doel van de stimuleringsprijs is om hoogopgeleide studenten met een niet-westerse achtergrond te belonen die bijdragen aan het creëren van een inclusieve samenleving. De genomineerden van de UU zijn Avin Ghedri (master Geneeskunde), Moska Hellamand (master Drug Innovation) en Antoni Barshini (Rechtsgeleerdheid). 

Avin Ghedri is genomineerd voor de Echo Award wetenschappelijk onderwijs voor het feit dat zij in al haar nevenactiviteiten bruggen probeert te slaan tussen groepen met een westerse en niet-westerse achtergrond. Moska Hellamand is voorgedragen voor de Bèta Techniek Award, omdat zij zich hard maakt voor de vertegenwoordiging van kwetsbare groepen en hun toegang tot de samenleving. Antoni Barshini is genomineerd voor de Loyens & Loeff Law & Tax Award, omdat hij zijn eigen ervaring en opleiding continue inzet om anderen te helpen.


28 juni
De Universiteit Utrecht maakt de genomineerden voor de Studentprijzen 2018 bekend. De prijs, die elk jaar wordt uitgereikt tijdens de opening van het academische jaar, is bedoeld voor studenten die een opvallende prestatie hebben geleverd binnen hun studie of daarbuiten. Voor de prijs voor de Beste Masterscriptie zijn Chris van Hoorn, Elizabeth Dirth en Idya Karimi kanshebbers. Advident, werkgroep 'Gewoon Vega' en Robin Kok maken kans op de prijs voor Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten. 

Idya Karimi won vorige maand al de scriptieprijs van Stichting Beer Impuls voor haar scriptie over de gevolgen van een ongeval voor kinderen. Ze richt zich daarin op de schadevergoeding die kinderen krijgen ter compensatie van het verlies van arbeidsvermogen en vergelijkt dit met het hypothetische vermogen wanneer het ongeval niet had plaatsgevonden. Idya heeft ontdekt dat de berekening van de schadevergoeding discriminatoir kan uitpakken als er bijvoorbeeld vanuit wordt gegaan dat meisjes kinderen krijgen. Chris van Hoorn heeft een 3D visualisatie gemaakt waarin te zien is hoe de microscopisch kleine haartjes functioneren binnen ons lichaam. De bekendste kleine haartjes in ons lichaam zitten in onze luchtpijp en "slaan" stof en slijm uit de luchtwegen omhoog. Als deze haartjes niet goed functioneren kunnen er ziekten ontstaan. Elizabeth Dirth schreef een scriptie over het effect van de klimaatverandering op toekomstige generaties.

Bij de prijs voor Bijzondere Bestuurlijke en Maatschappelijke Verdiensten is Avident voor de tweede keer genomineerd. Het initiatief dat als doel heeft om de vaardigheden van bèta-studenten te vergroten, werd in 2015 ook al genomineerd voor de prijs. Werkgroep 'Gewoon Vega' die probeert de universitaire gemeenschap vegetarisch te laten eten is voor het eerst genomineerd, net zoals masterstudente Robin Kok. Zij nam het voortouw in het debat over het wel of niet verstrekken van dure medicijnen. "Op zeer genuanceerde wijze bracht zij via de media en via rechtstreeks contact met de voormalige minister van Volksgezondheid, juist niet alleen haar eigen belang voor het voetlicht, maar benadrukte ze vooral het belang van andere patiënten en het belang van een bredere maatschappelijke discussie", aldus de nominatietekst.

25 juni
Het hockeyteam van de Universiteit Utrecht wordt kampioen in de bedrijfscompetitie. Door de op één na laatste wedstrijd van het seizoen met 10-2 te winnen, is de ploeg met UU-medewerkers niet meer te verslaan door de andere zeven teams in de competitie. De spelers van de universiteit scoorden vijftig keer in dertien wedstrijden en kregen slechts zestien doelpunten tegen. Het team bestaat uit: Anne-Jetske Schaap, Bald de Vries, Floortje Geerdink, Jetta Spaanenburg en Willem Janssen van de faculteit Rebo, Chris Kennedy, Cocky de Wolf, Jessi van der Hoeven en Pepijn Moersman van Bètawetenschappen, Duco Veen van Sociale Wetenschappen, Freek van Muiswinkel en Klaske Brongers van DiergeneeskundeJan Haarhuis van de Directie Onderwijs & Onderzoek, Joeri Wesseling, Lotte van Ham en Nikki Szerkowski van Geowetenschappen en  Margot Reinders van het UMC Utrecht.

24 juni
UU-broers Jurriaan Wouters en Marius Wouters pakken allebei medailles op het Nederlands Kampioenschap Atletiek. Jurriaan, promovendus bij Theoretische Natuurkunde, wint brons met speerwerpen. Marius, masterstudent Earth Structure & Dynamics, wint brons met hoogspringen. 

20 juni
Hoogleraar Juliette Legler wint de Poulsson Prijs. De hoogleraar Toxicologie en tevens hoofd van Toxicologie van het Institute for Risk Assessment Sciences (Iras) krijgt de prijs voor haar wetenschappelijke bijdrage aan het onderwijs. "Legler is een gepassioneerde docent. Ze heeft practica ontwikkeld, gegeven en gecoördineerd over toxicologie, ontwikkelingsbiologie, milieutoxicologie en milieuchemie op zowel bachelor- als masterniveau." In 2012 werd ze bekroond als docent van het jaar van de Faculteit Aard & Levenswetenschappen op de Vrije Universiteit Amsterdam. De Poulsson Prijs wordt ieder jaar uitgereikt door de Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology.

19 juni
Dinsdag 19 juni regent het prijzen bij de faculteit Geneeskunde. Diverse studenten en docenten worden beloond voor hun prestaties het afgelopen collegejaar. Floris Valentijn (geneeskunde) wint de Talma Eykman Prijs voor de beste masterscriptie. De jaarlijkse prijs van 1000 euro wordt uitgereikt aan een masterstudent Geneeskunde, Biomedical Sciences of klinische Gezondheidswetenschappen, die een excellent onderzoeksverslag of literatuurscriptie heeft geschreven. Naast Floris wint ook Alex Cloherty (Biomedical sciences) de prijs. Welmoed van Zuiden van Biomedische Wetenschappen wint de Suzanne Hovinga Award ter waarde van 750 euro voor de beste bachelorscriptie. 

Student Caroline Pham ontvangt een beurs van het Van Wijck-Stam-Caspersfonds. De stichting reikt ieder jaar twee prijzen van 2000 euro uit aan studenten Geneeskunde en Biomedische wetenschappen van de UU. Met deze prijzen kunnen zij cardiovasculair onderzoek doen in het buitenland tijdens hun studie. Jenneke van Atteveld (Geneeskunde) wint de WKZ prijs. De prijs van 500 euro is voor een scriptie, onderzoeksverslag of publicatie over ziekten, behandeling of achtergronden van ziekten op de kinderleeftijd.

Niels Bovenschen wordt benoemd tot Docent van het Jaar van de faculteit Geneeskunde. De universitair hoofddocent bij het departement Pathologie, werd aangedragen door Studievereniging Mebiose. Volgnes de jury is hij: "een populair gezicht onder studenten Biomedische Wetenschappen". Studenten halen "enorm veel motivatie en inspiratie" uit het feit dat hij hen laat zien dat zij als student al echt kunnen bijdragen aan lopend onderzoek. "Het is ook niet voor niets dat beide door jou gegeven cursussen in de evaluaties met een 8,1 en 8,3 beoordeeld worden. Een van de reacties op de cursus Biomedical Research Lab was zelfs: 'Dank, een kans als nooit tevoren'."

Kinderart Klaas Koop wordt benoemd tot Begeleider van het jaar. In de voordracht die studievereniging Mebiose deed, schrijven de studenten: "Klaas is een zeer enthousiaste en veelzijdige artis. Hij motiveert je op een prettige manier tot het stellen van leerdoelen en het zoeken van verdieping, maar vindt het ook belangrijk dat dit alles behapbaar blijft. Hij stemde dan ook met enthousiasme in met het leerdoel 'voor 18 uur het ziekenhuis uit'." 

Career Officer Marte Otter krijgt de titel Medewerker van het Jaar. Volgens de jury staat Otter altijd voor studenten klaar. "Nadenken over je toekomst is namelijk niet altijd makkelijk en soms best wel eng. Toch weet Marte deze studenten met een gerust gevoel naar huis te sturen, ook al zijn ze er nog steeds niet helemaal uit. Deze geografe weet precies de juiste snaren te raken om tot de artsen en wetenschappers in spe door te dringen en dat is een waardevolle vaardigheid."

18 juni
Kim Luijken, die na de zomervakantie begint met een promotietraject, wint de jaarlijkse Statistics Netherlands Awards. De prijs is voor de beste masterthesis van de opleiding Methodologie & Statistiek van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. De scriptie van Kim gaat over de rol van meetfouten bij statistische modellen die uitkomsten voorspellen op basis van een beperkte set variabelen. Ze richt zich daarbij met name op de medische wereld waarbij zulke modellen bijvoorbeeld gebruikt worden om te voorspellen hoe groot de kans is dat iemand een ziekte krijgt. Daarin kunnen fouten sluipen door het verschil tussen de georganiseerde onderzoeksomgeving en de weerbarstige praktijk, aldus Kim op de site van het CBS. "Neem iemands gewicht: een onderzoeker meet dat op een weegschaal, terwijl de proefpersoon volgens voorschrift gekleed is. In de spreekkamer van de arts kan het gewicht ook genoteerd worden op basis van wat de patiënt vertelt." Volgens de jury sprong de scriptie van Kim eruit omdat ze goede analyses heeft gedaan. Ze krijgt een geldbedrag van 1000 euro.

17 juni
Tijdens het jaarlijkse congres van Dwars, de jongerentak van GroenLinks, wordt UU-alumnus Julia Matser (25) gekozen als nieuwe voorzitter van het bestuur. Matser heeft haar master Conflict Studies & Human Rights afgerond en was eerder voorzitter van studievereniging Atlas. UU-student biologie Wouter Ubbink (20) wordt de vicevoorzitter en tevens Politiek Secretaris van de jongerentak. Willem van ‘t Spijker (21) die geschiedenis aan de Universiteit Utrecht studeert, is verkozen tot penningmeester van het bestuur. Zowel Ubbink als Van ’t Spijker zaten beiden vorig jaar al in het bestuur, maar moesten opnieuw campagne voeren om ook dit jaar in het bestuur te mogen.

15 juni
De Utrechtse celbioloog Anna Akhmanova ontvangt de Spinozapremie ter waarde van 2,5 miljoen euro van wetenschapsfinancier NWO. De oeuvreprijs die ook wel bekendstaat als de Nederlandse Nobelprijs, is bedoeld voor wetenschappers die baanbrekend werk verrichten. Akhmanova houdt zich bezig met het ‘cytoskelet’ dat voor de vorm, stevigheid en flexibiliteit van cellen zorgt. Dit jaar rijkt NWO voor het eerst de Stevinpremie uit. Bij deze prijs wordt de maatschappelijke impact van wetenschappers beloond. UU-hoogleraar Beatrice de Graaf is de eerste winnaar van de premie. Ze krijgt de Stevinpremie voor de wijze waarop ze abstracte concepten vertaalt naar praktische discussies "zonder daarbij de wetenschappelijke nuance uit het zicht te verliezen”.

14 juni
Hoogleraar Marieke Schuurmans ontvangt de onderscheiding van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ze krijgt het lintje van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen voor haar bijzondere inzet als hoogleraar Verplegingswetenschappen aan de Universiteit Utrecht en als lector Ouderenzorg bij de Hogeschool Utrecht. Schuurmans werd verrast met de onderscheiding tijdens haar afscheidscollege als lector Ouderenzorg aan de HU.

10 juni
Dames 1 van de Utrechtse Studenten Hockey Club promoveert naar de eerste klasse van het dameshockey. De ploeg staat derde in het klassement met dertien gewonnen, zes verloren en drie gelijkgespeelde wedstrijden. Van alle ploegen scoorden de Utrechtse studenten het vaakst. Ze wisten maar liefst 65 keer een bal in het doel van de tegenstander te schieten.

7 juni
De Duurzame Jonge 100 wordt gepresenteerd. Het is een overzicht van jonge ondernemers, young professionals en studenten van 32 jaar of jonger die “aantonen dat een duurzame toekomst mogelijk is”. Dit jaar schoppen zestien alumni van de UU het tot de lijst: Alexander van der Vooren (bachelor Economie & Bedrijfseconomie en master Bestuurs- & Organisatiewetenschap), Anna van Nunen (bachelor Psychologie en master Social & Health Psychology) Francis Zoet (master Sustainable Development), Gerard van Vugt (bachelor Liberal Arts & Sciences), Jelle Scharff (bachelor Natuurwetenschap & Innovatiemanagement), Kauthar Bouchallikht (bachelor Bestuurs- & Organisatiewetenschap en master Publiek Management) Maarten de Vlugt (bachelor Natuurwetenschap en Innovatiemanagement en master Energy), Maayke Damen (master Sustainable Development), Marianne Davidson (bachelor Sociale Geografie & Planologie), Pascale Veerling (master Multiculturalisme in vergelijkend perspectief), Paul Mignot (bachelor Natuurwetenschap & Innovatiemanagement en master Energie Science), Roelf Menger (master Energy Science), Roos Spekman (bachelor Bestuurs- & Organisatiewetenschappen en master Publiek management), Sanne Preso (bachelor Milieu-natuurwetenschappen en Master Sustainable Development), Tara Scally (bachelor Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie) en Wouter Buijze (master Sustainable Development).

Een deel van die alumni viel al op tijdens hun studie aan de Universiteit Utrecht. Francis Zoet (27) die nu lof krijgt voor haar onderneming die als doel heeft om (Nederlandse) wateren op te schonen van afval, zette zich eind 2014 in voor een schone Uithof. Ze deed destijds onderzoek naar de wijze waarop plastic werd ingezameld aan de universiteit.

Ook Wouter Buijze, die in hetzelfde jaar als Zoet de master Sustainable Development volgde, hield zich in die periode bezig met manieren om De Uithof te verduurzamen. Hij deed dat echter met een ander project. De student richtte zich daarbij op hoe de universiteit gebouwen kon ontwikkelen die minder energie verbruiken. Tegenwoordig is hij de medeoprichter van Bundles. Deze startup probeert een tegenwicht te bieden aan de wegwerpeconomie door kwalitatief betere producten beschikbaar te maken voor een groter publiek.

Maayke Damen (31) staat ook niet voor het eerst in de spotlights op het gebied van duurzaamheid. In 2012 was ze één van de twee winnaars van de eerste Nederlandse Nasa-Google innovatiewedstrijd. Daarvoor moest Damen een originele oplossing bedenken om de sociale cohesie in Nederland te verbeteren. Haar idee was om een Google voor materialen in het leven te roepen. “Wetende dat er schaarste van materialen aan zit te komen met alle gevolgen van dien voor de economie en sociale cohesie, is hergebruik noodzakelijk.” In 2013 won Damen de Rachel Carson Milieuscriptieprijs. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een student en is vernoemd naar de biologe die zorgde voor een bewustwording van de milieuproblematiek bij een breed publiek. Het werk dat ze nu doet ligt in lijn met het idee dat ze voor de innovatiewedstrijd bedacht: ze heeft een digitale markplaats waar bedrijven hun overtollige materialen kunnen verkopen.

1 juni
Van de 86 Vidi-subsidies die onderzoeksfinancier NWO toekent, halen Utrechtse onderzoekers er vijf binnen. Een Vidi is bedoeld voor ervaren wetenschappers die na hun promotie een aantal jaar onderzoek hebben gedaan. 485 wetenschappers visten achter het net. Ginny Farías (Celbiologie), Giuseppe Feola (Copernicus Instituut), Martijn Gloerich (UMC Utrecht en Biologie), Liesbeth van de Grift (Geschiedenis) en Lars Tummers (Bestuurs- & Organisatiewetenschap) krijgen ieder wel een beurs van 800.000 euro.

Advertentie