Themamagazine over diversiteit: voel jij je thuis aan de UU?

De cover van het magazine, foto Ivar Pel

Het is ongeveer een jaar geleden dat de Taskforce Diversiteit aan de slag ging. Doel van deze groep UU’ers is onder meer om aandacht te vragen voor diversiteit op zowel de werkvloer als in de collegezaal. Daarom vroeg de taskforce aan DUB om samen een magazine te maken over diversiteit en inclusie.

In het Strategisch Plan 2016-2020 wordt de term 'diversiteit' gedefinieerd als de manieren waarop mensen van elkaar verschillen in achtergrond "op het gebied van gender, etniciteit, klasse, religie, seksualiteit, etc." Waar het 'etc' onder meer staat voor gezondheid, handicap en leeftijd. Om iedereen zich gezien en gewaardeerd te laten voelen, wil de UU een inclusieve sfeer creëren. Iedereen moet zich dus thuis kunnen voelen aan de UU, zo interpreteerde DUB.

Met dat idee voor ogen zijn een tiental artikelen geschreven die onder meer weergeven wat de UU (nog meer) kan doen om de diversiteit te vergroten en hoe de universitaire gemeenschap kan bijdragen aan een inclusieve sfeer.

De artikelen in het blad staan ook op de website van DUB – zowel in het Nederlands als in het Engels - en worden online vaak ook aangevuld of omlijst met een enquête, een video of een extra verhaal.

Het blad opent met portretten van acht UU’ers die zich eigenlijk allemaal (best) wel thuis voelen aan de Utrechtse academie. De foto’s geven een beeld van hetgeen de UU aan diverse mensen in huis heeft, maar is niet het doorsnee beeld dat je van de universiteit krijgt als je over de verschillende campussen loopt. Dat zegt een aantal geportretteerden ook in de meer uitgebreide interviews online. Wil iedereen zich aan deze instelling echt thuis voelen, dan zal de UU niet alleen meer verschillende mensen in huis moeten halen, maar ook echt moeten meedenken met alle UU’ers, zeggen ze. Zo wordt uit de interviews duidelijk dat de koffieautomaat voor zienden is en dat er meer kleur moet komen in het docentencorps.

DUB ging ook langs bij de onderzoeksgroepen van Genderstudies en Earth Science Tectonics waar de voertaal Engels is vanwege de vele nationaliteiten die de groepen rijk zijn. Wie de verhalen leest, zal tot de ontdekking komen dat de groepen binnen dat Engels ook een eigen manier van communiceren en een groepscultuur hebben. Worden bij Genderstudies de mensen zo min mogelijk in hokjes gestopt, bij de aardwetenschappers wordt op een veel meer directe manier gecommuniceerd waarbij humor de boventoon voert.

In het blad vertellen de bèta’s hoe zij tegenwoordig hun zoektocht naar hoogleraren aanpakken om zo uit het old boys network te ontsnappen en hun eigen vooroordelen de baas te blijven. Vertellen cultureel antropologen hoe zij proberen meer kleur in hun onderwijscurriculum te krijgen en leggen ‘maatjes’ uit waarom het kan werken om elkaar wegwijs te maken binnen de wereld van de universiteit.

Hoogleraar Berteke Waaldijk zet docenten aan hun onderwijsmethode onder de loep te nemen om zo meer diverse meningen over een lesonderwerp boven tafel te krijgen. Zij stuurt aan op het bezigen en ontwikkelen van een nette taal om met elkaar te praten zonder elkaar voor het hoofd te stoten.

Sommige verhalen zetten je misschien aan het denken zoals de column van Zeinab Bouljhaf die trots is op haar Nederlandse en Marokkaanse paspoort, maar daardoor regelmatig in een spagaat verkeerd.

Vicevoorzitter van het College van Bestuur en voorzitter van de Taskforce Diversiteit Annetje Ottow kondigt in haar voorwoord bovendien aan dat de taskforce zaaigeld ter beschikking stelt voor initiatieven op het vlak van diversiteit en dat er een jaarlijkse prijs komt om degenen die zich inzetten voor diversiteit in het zonnetje te zetten.


Het magazine UU for everyone wordt in alle gebouwen van de Universiteit Utrecht verspreid. Wilt u de verhalen liever online lezen? Hier volgt de inhoudsopgave:

Voorwoord van de voorzitter van de Taskforce Diversiteit Annetje Ottow
Er is nog veel werk aan de winkel; initiatieven wachten een beloning

Ik voel me hier best thuis
Acht portretten van medewerkers en studenten van de UU over hoe zij diversiteit aan de UU ervaren

Naar een meer diverse universiteit: hoe denkt de UU dit voor elkaar te krijgen, met initiatieven van de bèta’s, de cultureel antropologen die de UU diverser maken en hoe selectie en matching diversiteit kunnen frustreren

Maatjes die je op weg helpen:
Veel UU’ers zijn een maatje van andere UU’ers. DUB portretteert  inclUUsion-maatjes, studentenbuddies, een mentor en menteekoppel en participatiecollega’s

‘Een universiteit is zo rijk als haar studentenpopulatie’:
Hoogleraar Berteke Waaldijk legt uit waarom diversiteit in de collegezaal van belang is en hoe de docent het meeste uit die diversiteit kan halen

‘We try to practice what we preach’:
De culturele mix van onderzoeksgroepen Genderstudies en Earth Science Tectonics

Mens erger joe niet:
Hoe komen we aan een taal waarin niemand wordt beledigd?

De bril:
Een column van Zeinab Bouljhaf, student Islam & Arabisch, over de manier waarop zij regelmatig wordt aangesproken door mensen om haar heen

Diversiteitsdilemma’s:
Wat moet je doen om iedereen zich thuis te laten voelen aan de UU?
Ale verhalen uit het themamagazine zijn te vinden met de tag magazine diversiteit.
Wilt u alle verhalen lezen die DUB in de afgelopen jaren over diversiteit heeft geschreven? Klik op de tag diversiteit.

 

Advertentie