Jaap Bos

Jaap Bos (1961) studeerde psychologie in Groningen en Utrecht. Hij werkt vanaf 1997 aan de Universiteit Utrecht, thans als UHD bij het departement Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Ook is hij verbonden aan het Descartes Centre van de UU. Verder is hij lid van de facultaire ethische toetsingscommissie. Zijn belangstelling ligt op het gebied van wetenschapsfilosofie en - theorie. De laatste tijd focust hij zich op wetenschapsethiek binnen de sociale wetenschappen.