Ruud Abma's picture
Ruud Abma
Ruud Abma (1951) is universitair docent Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en een van de programmaleiders van het Descartes College (universitair honoursprogramma). Daarnaast is hij verbonden aan het Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie. Recente boekpublicaties van zijn hand zijn Over de grenzen van disciplines. Plaatsbepaling van de sociale wetenschappen (2011), De publicatiefabriek. Over de betekenis van de affaire-Stapel (2013) en Maak buigzaam wat verstard is. Buytendijk en de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid (2015).