Voor snellere resultaten

UU wil meer regie op (ver)bouwplannen

Van Unnikgebouw, foto DUB
Het Van Unnikgebouw kreeg vanwege betonrot groene netten in juni 2015, foto DUB

Een bouwproject bestaat uit vele dominostenen, heeft directeur Vastgoed & Campus Eddie Verzendaal weleens gezegd. Als er één omvalt, vallen er meer om. Dat levert vertragingen op. Er zijn voorbeelden te over. Hoe lang wordt al niet gewerkt aan de nieuwbouw van Diergeneeskunde? Hoe vaak zijn de plannen rondom het Kruytgebouw gewijzigd en zou in eerste instantie Achter Sint Pieter 200 niet worden opgeleverd in2020?

De vertragingen zijn allemaal goed verklaarbaar, zegt Verzendaal tijdens een commissievergadering van de Universiteitsraad op maandag 30 oktober, maar de gevolgen zijn ook groot. Zo stijgen bouwkosten met de tijd, moeten oude panden langer onderhouden worden en komt de bezuiniging op energiekosten in gevaar door energieslurpende gebouwen als het Androclus van Diergeneeskunde langer in gebruik te houden.

Casco en inrichting
Tijdens de vergadering werd de tweede herziening van het Strategisch Huisvestingsplan besproken. Het oorspronkelijke plan is geschreven in 2019 en elke twee jaar wordt het aan de actualiteit aangepast. In deze herziening kijkt het universiteitsbestuur niet alleen naar de projecten maar ook naar de organisatie om alle (ver)bouwplannen en ruimtewensen sneller tot een goed einde te brengen.

Zo moet de directie Vastgoed & Campus veel meer de regie pakken bij bouwprojecten en zich niet laten verleiden om bijvoorbeeld het programma van eisen steeds aan te passen op verzoek van de gebruiker. Of zoals vicevoorzitter Margot van der Starre het tijdens de vergadering verwoordde: “Er zit onvoldoende tempo in verschillende projecten omdat iedereen overal wel wat van vindt.” Als eenmaal is besproken met de gebruiker waar het pand voor moet dienen en speciale eisen zijn gecommuniceerd, is de rol van de gebruiker uitgespeeld totdat het pand ingericht moet worden.

Vastgoed & Campus gaat voortaan dus over het casco van het pand, dat zo moet worden gebouwd dat het op relatief makkelijke wijze aan de binnenkant verbouwd kan worden voor een andere gebruiker. De gebruikers mogen het pand naar wens inrichten.

1,8 miljard
In het huisvestingsplan staan alle lopende projecten en ook projecten die in de pijplijn zitten. In totaal kosten de plannen met het huidige prijspeil 1,8 miljard euro. “De bouwmarkt is zo overspannen dat je hoofdprijs betaalt”, zegt Van der Starre.

Op aandringen van de Raad van Toezicht heeft het universiteitsbestuur een prioritering aangebracht, zegt Van der Starre. “Voor het geval de kosten de pan uitrijzen.” De projecten die voorrang krijgen zijn het Kruytgebouw en om de betonnen reus leeg te spelen moet er eerst worden bijgebouwd voor de bèta’s, het Van Unnikgebouw, de nieuwbouw van Diergeneeskunde, en renovaties in de binnenstad zoals voor twee panden op de Drift, het oude Pnyx-gebouw aan Achter Sint Pieter en de redelijk recent aangekochte panden in het Museumkwartier . Als die projecten af zijn, kan de UU het Bestuursgebouw afstoten en kan de UU pas echt energie besparen doordat de panden na renovatie en de nieuwbouw energiezuiniger zijn.

Olympos
Hoeveel geld er dan nog overblijft voor de andere bouwwensen is niet duidelijk, dat moet de toekomst uitwijzen, zegt Van der Starre. Zij vraagt zich bijvoorbeeld af wanneer er onvoldoende geld is of sportcentrum Olympos wel echt nieuwbouw nodig heeft en of een renovatie niet zou volstaan.

Om de bouwuitgaves makkelijker te monitoren, moeten de directeuren van V&C en Financiën samen de kosten in de gaten gaan houden. Nu zijn de kosten verdeeld over verschillende projecten waardoor sturen op kosten ingewikkelder is.

Roostering
Al eerder werd bekend dat de universiteit niet gaan bijbouwen voor het onderwijs hoewel het aantal studenten nog steeds groeit en volgens de universitaire voorspelling nog blijft groeien. Er zijn voldoende onderwijslokalen als er op een andere manier geroosterd wordt, zegt Van der Starre.

Lokalen staan op impopulaire momenten leeg, zoals tussen 9 en 11 uur en 17 en 19 uur. “Het is niet zo dat we docenten vragen altijd tot 19 uur door te werken, het gaat om een paar colleges in een blok. Dat moet toch te doen zijn.”

De noodlokalen op de parkeerplaats aan de Padualaan waren volgens haar ook helemaal niet nodig geweest. “Het was echt weggegooid geld, de lokalen zijn nauwelijks gebruikt.”

Bang dat de UU echt een tekort aan lokalen krijgt als het aantal studenten volgens verwachting blijft groeien, is ze niet. “In het huisvestingsplan wordt uitgegaan van een groei tot 2030 van 10 procent. We zitten nu op 7 procent. Maar ik denk niet we de 10 procent overschrijden. Demografisch gezien neemt het aantal jongeren in Nederland af.” Ook werft de UU niet meer actief op de internationale markt.

Anderen zegt ze waren echter bang voor een daadwerkelijk tekort doordat het Hijmans van de Berghgebouw van geneeskunde werd verbouwd en het aantal bètastudenten groeide. Vandaar dat toch voor de bouw van de noodlokalen werd besloten.

Thuiswerken
Hoewel het de verwachting is dat het aantal medewerkers groeit met 5 procent tot 2030, komt er geen kantoorruimte bij. De UU wil besparen op kantoorruimte door medewerkers geen eigen bureau meer te bieden op de UU en ze de mogelijkheid te geven thuis te werken. Twee jaar gelden werd deze vorm van werken uitgetest bij de Universitaire Bestuursdienst. UBD’ers gingen twee jaar geleden werken volgens het principe activiteit-gerelateerd en plaats-onafhankelijk werken, wat een besparing van 3000 vierkante meter opleverde.

 

Advertentie