Bert van der Zwaan

Bert van der Zwaan

Bert van der Zwaan (1952) is vanaf 2011 rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Hij bezette tot 2008 de leerstoel Biogeologie van de faculteit Geowetenschappen. In 2006 werd hij decaan van Geowetenschappen en richtte zich vooral op het wetenschapsbeleid.