home

Home

Jaarlijks wordt het collegegeld steeds een beetje hoger. Sinds september 2019 moet je 2083 euro voor je eerste studie neertellen, maar dat is niets vergeleken met studenten die een tweede studie doen of uit het verdere buitenland komen. Zij betalen het instellingscollegegeld dat kan oplopen tot zo’n 16.000 euro per jaar. Hoe verhoudt zich dat tot een leven lang leren en waarom zou je zoveel betalen voor een studie? “Het zou wel goed zijn als er meer beurzen voor internationale studenten zouden komen.”