home

Home

De Provincie Utrecht gaat een innovatief snelfietspad aanleggen tussen de Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit. Het fietspad moet ruimte bieden om te experimenteren met verlichting, oplaadpunten voor elektrische fietsen en slimme verkeerslichten. Of het fietspad ook leidt tot een snellere verbinding met Zeist, maakt de provincie pas in 2019 bekend.