home

Home

Het instellen van een genderquotum is een aantasting van de individuele vrijheid. Mensen worden benoemd omdat ze vrouw zijn. Daardoor worden vrouwen en minderheden in de slachtofferrol gedrukt. Dat is de mening van de studenten Allie Fredrich en Prerna Chaudhary, die beide deelnemen aan het Humanities Honours Programme en kandidaten zijn bij De Vrije Student. Ze reageren in dit essay op de nota van de Universiteitsraad waarin wordt voorgesteld een genderquotum op de universiteit in te voeren.