Enkele bouwprojecten op een rij

UU bouwt en verbouwt aan de lopende band

verbouwing UU Cambridgelaan. Foto: DUB

Of het nu op het Utrecht Science Park is, in de binnenstad of op International Campus. Overal wordt wel geklust. Of het nu om iets relatiefs simpels gaat als het vervangen van lichtarmaturen door ledverlichting of iets mega groot zoals de verbouwing van ASP 200 tot het Johanna Hudiggebouw waar na zes jaar de medewerkers van Rechtsgeleerdheid weer konden terugkeren

Alle werkzaamheden hebben als doel om het onderwijs en onderwijs op een goede wijze te huisvesten, de panden zo duurzaam mogelijk te maken en de huisvesting betaalbaar te houden, zeggen directeur Eddie Verzendaal en portefeuillemanagers Marjolein Geerards en Dennis van Dijk die verschillende bouwplannen van context voorzien. Volgens de directie Vastgoed & Campus en het Facilitair Service Centrum, is het werk aan de huisvesting van de Universiteit Utrecht een “continu proces”, dat niet alleen zichtbaar is in de buitenruimte. Voor er een schop de grond ingaat, zijn er vaak enkele jaren nodig om van idee tot uitvoering te komen.

Daarnaast wordt op het Utrecht Science Park ook gebouwd door anderen dan de universiteit, zoals de Internationale School Utrecht en studentenhuisvester SSH. 


De campus in de binnenstad

Achter de Dom 22 en 24. Foto: DUB

Achter de Dom 22 en 24. Foto: DUB

De campus in het centrum van Utrecht is geen aaneengesloten gebied en daarom zullen niet alle studenten en medewerkers met ‘standplaats binnenstad’ dagelijks langs of in de panden komen waar de universiteit momenteel aan werkt. Zo wordt gewerkt aan twee onderwijscentra voor de faculteiten Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (Rebo) en Geesteswetenschappen.

Achter Sint Pieter, oude Pnyx. Foto: DUB

Achter Sint Pieter, oude Pnyx. Foto: DUB

Het eerste nieuwe onderwijscentrum bestaat uit drie rijksmonumenten aan Achter de Dom (nummer 20, 22 en 24) die aan de achterzijde grenzen aan de achterzijde van een voormalige monumentale woning aan Achter Sint Pieter 27 en het voormalige Pnyx op nummer 25. Het oude pand van Pnyx staat leeg en wordt afgebroken. De hoofdingang van het nieuwe gebouw komt aan Achter Sint Pieter. De panden aan Achter de Dom en Achter Sint Pieter worden met een atrium aan elkaar verbonden. In het nieuwe centrum komen onderwijszalen en studieplekken. De eerste stappen voor het ontwerp zijn gezet, maar het kan nog jaren duren voor de verbouwing begint. 

Het pand gaat het Anna Maria van Schurmangebouw heten, naar de eerste vrouwelijke student van de UU die aan Achter de Dom 8 woonde, in de straat dus waar het onderwijspand komt te staan.


 

Nieuw onderwijspand op Nicolaaskerkhof. Foto: DUB

Nieuw onderwijscentrum aan Nicolaaskerkhof. Foto: DUB

Het tweede onderwijscentrum komt in het Museumkwartier. Aan een van de twee in 2021 aangekochte panden in de binnenstad zijn er bouwwerkzaamheden te bespeuren. Hier wordt onderhoud gepleegd aan de gevel van het monumentale gebouw aan het Nicolaaskerkhof 12. Het gebouw dat hieraan grenst maar aan het Vrouwjuttenhof ligt, is wel al in het bezit van de UU maar wordt nog gebruikt door GGZ Instelling Altrecht. Door de aankoop van deze panden, kan de UU op den duur ruimtes die de universiteit nu huurt zoals aan de Israëlslaan 118, op termijn verlaten.


 

Achterkant Drift 23, foto DUB

Achterzijde Drift 23. Foto: DUB

Veel studenten van Geesteswetenschappen zullen te maken krijgen met de gevolgen van de verbouwing van de panden Drift 21, 23 en 25. De werkzaamheden beginnen in mei (blok 4) in Drift 23. Hoewel Drift 25 pas aan de beurt is vanaf januari 2025 en Drift 21 pas vanaf juli 2025, moeten de negen studieverenigingen hun kamer in Drift 21 voor de zomer al verlaten vanwege voorbereidende werkzaamheden. Begin 2027 moeten de panden beter toegankelijk zijn voor wie geen trap kan lopen, weer frisse muren en een betere luchtbehandeling hebben en duurzamer zijn. Dan ook mogen de studieverenigingen terugkeren.


 

Ondertussen op het Utrecht Science Park

Op het randje

verbouwing UU Cambridgelaan. Foto: DUB

Cambridgelaan. Foto: DUB

Op het Utrecht Science Park zijn er op het moment verschillende bouwprojecten in uitvoering. Zo is de Cambridgelaan al geruime tijd afgesloten voor het verkeer omdat hier gewerkt wordt aan het verplaatsen van het riool van het weiland naar de weg. De universiteit maakt het weiland ten westen van het Cambridgecomplex bouwrijp. Hier komt de nieuwbouw van de International School Utrecht voor zo’n 1100 leerlingen. Het gaat zowel om een basisschool als een school voor voortgezet onderwijs. De bouw heeft enkele jaren vertraging opgelopen onder meer omdat vergunningsaanvragen niet zo vlot verliepen.

De Cambridgelaan gaat voor gemotoriseerd verkeer op 1 maart weer open. 


 

Het Cambridgecomplex in de steigers. Foto: DUB

Het Cambridgecomplex in de steigers. Foto: DUB

Het Cambridgecomplex zelf staat ook in de steigers. Van deze flat van studentenhuisvester SSH worden de brandgevaarlijke gevelplaten vervangen. Dat werk moet deze zomer klaar zijn.


 

Fundering SSH-complex High Five

Fundering High Five SSHcomplex. Foto: DUB

Ten oosten van dit complex is de fundering al bijna klaar van de nieuwe studentenflat van SSH, High Five. Deze flat krijgt twee torens van 21 verdiepingen hoog met studio’s en kamers voor 921 studenten. De oplevering staat gepland voor 2025.


 

RIVM-pand in aanbouw. Foto: DUB

RIVM-pand in aanbouw. Foto: DUB

De bouw van het nieuwe pand voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Helsinkilaan begon in 2017 en nadert zijn eind. De verwachting is dat de  RIVM’ers er in 2025 kunnen intrekken. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) dat er aanvankelijk ook in zou komen, verhuist niet mee naar het nieuwbouwpand omdat het RIVM door een groei van het aantal werknemers het volledige pand van 18 verdiepingen nodig heeft. Dat zijn er inmiddels ruim tweeduizend. De bouw kende nogal wat tegenslag, waardoor de bouw jaren langer duurde dan gedacht.


 

The Living, foto DUB

The Living. Foto: DUB

Dat houten gebouw tussen de tramlijn en de parkeerplaats aan de Padualaan zou eigenlijk eind januari opengaan, maar dat is nu 18 maart geworden. Hier komt de plaatsvervanger te zitten van The Basket dat eind dit jaar de deuren sluit vanwege de herontwikkeling van het Van Unnik. The Living, zoals de uitspanning gaat heten, zal voor een duur van vijf jaar blijven staan. Of de ruimte van The Basket weer een horecabestemming krijgt, is nog onbekend.


 

Hartje Utrecht Science Park

Van Unnikgebouw achter het Sjoerd Groenmangebouw, foto DUB

Midden op de campus van de UU staat het hoogste gebouw van de UU: het Van Unnik. Dit voormalige pand waar met name de Geowetenschappers zeten, gaat al jaren schuil achter groene netten. Deze moeten voorkomen dat er stukjes beton op voorbijgangers vallen, want het beton rot. Het pand staat al jaren leeg. Een paar jaar geleden werd de laagbouw van het pand al gesloopt. Daar staat nu een ‘lage’ daktuin met picknickbanken.

Achter de gevel wordt nu hoorbaar gewerkt. Het gebouw wordt geleidelijk ontmanteld en gewerkt wordt aan plannen om het hoogste pand weer geschikt te maken als kantoor- en onderwijspand. De bedoeling is dat de Universitaire Bestuursdienst en de faculteit Sociale Wetenschappen hiernaartoe verhuizen. Onderin het gebouw komen ontmoetingsruimtes voor studenten en medewerkers. Het Bestuursgebouw en het Martinus Langeveldgebouw worden waarschijnlijk afgestoten en het Sjoerd Groenmangebouw afgebroken. Het ‘nieuwe’ Van Unnik moet het visitekaartje van de UU op USP worden, zegt Vastgoed & Campus. Het is de eerste stap om het centrumgebied groener en levendiger te maken. Het duurt nog wel enige jaren voor het zover is.


 

Rondom het Koningsbergergebouw

Het voormalige SRON-gebouw. Foto: DUB

Het voormalige SRON-gebouw. Foto: DUB

Het voormalige SRON-gebouw in de ‘Bèta- en Geohoek’ staat al leeg sinds het Instituut voor Ruimteonderzoek in 2021 is verhuisd naar Leiden. Het pand heeft nu de werknaam SL2 gekregen. Hier komen verschillende onderzoeksgroepen van de Bètafaculteit te zitten die in de huidige behuizing uit hun jasje groeien. Ook verhuist een klein deel van de onderzoekers van Scheikunde en Biologie naar dit pand. Dit omdat het Kruytgebouw leeg moet om het te kunnen verbouwen. Voordat de onderzoekers kunnen verhuizen, is het 2027.


 

Transitiegebouw. Foto: DUB

Transitiegebouw. Foto: DUB

Een veel grotere groep onderzoekers van het Kruytgebouw gaat een aantal jaren werken in het zogeheten Transitiegebouw. Hiervoor wordt het betonnen skelet van het voormalige Aardwetenschappengebouw dat naast het Koningsbergergebouw staat, “herontwikkeld”. Het betonnen skelet wordt gebruikt om een nieuw labgebouw te realiseren. De universiteit is nu op zoek naar een exploitant die het pand ook wil verbouwen. Daarvoor wordt gekeken naar een of meerdere “marktpartijen”. Zolang de verbouwing van het Kruytgebouw duurt, wil de UU het pand huren. Daarna zouden de labs verhuurd moeten gaan worden aan bedrijfjes die werken binnen het veld van duurzaamheid of life sciences.


 

Het oude Accu-gebouw. Foto: DUB

Het oude Accu-gebouw. Foto: DUB

Net als het SL2-gebouw staat het Accu-gebouw dat eind jaren 60 is gebouwd, al enige jaren leeg. Accu is de afkorting van de afdeling die er het laatste in zat: Academisch Computer Centrum Utrecht. Het onopvallende bakstenen gebouw dat tussen het veel loggere Freudenthalgebouw en het hoge Vening Meineszgebouw wordt aangepast voor diensten van Vastgoed & Campus en het Facilitair Service Centrum. In de noordgevel komen extra ramen. De verbouwing gaat dit voorjaar beginnen en dit najaar gaan de werknemers van deze twee directies die nu gehuisvest zijn in het Caroline Bleekergebouw, hiernaartoe verhuizen.

Het oude TNO-gebouw. Foto: DUB

Het TNO-gebouw. Foto: DUB

Ook op de begane grond van het pand dat tot voor kort alleen van TNO was, wordt gewerkt. TNO heeft vierkante meters ingeleverd en de letters op het houten torentje verwijderd. In de vrijgekomen ruimte gaan Utrecht Inc en het Center for Entrepreneurship zich settelen. Utrecht Inc zit nu nog in het Kruytgebouw en het Centre for Entrepreneurship op International Campus. Wanneer de verhuizingen gaat plaatsvinden, is nog niet helemaal duidelijk.


 

Pnyx op USP. Foto: DUB

Pnyx op USP. Foto: DUB

Het ‘nieuwe’ Pnyx moet ook deze zomer leeg. Op dit moment wordt gezocht naar nieuwe onderkomens voor de studentbesturen die hier kantoor houden. Een van de ideeën is om een aantal besturen te verhuizen naar het voormalige Primerapand. Als alle besturen zijn verhuisd, gaat het pand tegen de vlakte. 


 

Vening Meineszgebouw. Foto: DUB

Vening Meineszgebouw. Foto: DUB

De entree van het Vening Meineszgebouw krijgt een konijnenbarrière en een make-over. Tegen de gevels zijn profielen aangebracht zodat konijnen hier niet kunnen graven en zo de fundering kunnen beschadigen. Nu is begonnen met het aanplanten van bloemen en gras. De bankjes die hier stonden, keren terug.


 

Aanbouw evolutietuin Botanische tuinen. Foto: DUB

Aanbouw evolutietuin Botanische tuinen. Foto: DUB

In de Botanische Tuinen wordt hard gewerkt aan een Evolutietuin. Deze moet in 2025 klaar zijn en zal feestelijk worden geopend. De evolutietuin is een ‘Groene tijdmachine’ waar de plantenevolutie van eencellige wieren naar de huidige diversiteit aan bloemplanten te zien is. Het gaat om een periode van  grofweg 450 miljoen jaar.


 

Aan de Universiteitsweg

Toekomstig Plus Ultra Utrecht. Foto: DUB

Toekomstig Plus Ultra Utrecht. Foto: DUB

Naast het David de Wiedgebouw aan de Universiteitsweg verrijst het verzamelgebouw Plus Ultra Utrecht voor beginnende bedrijfjes in de life sciences. Er komen laboratoria en kantoorruimtes op een oppervlakte van 23.000 vierkante meter. De bouw begon in april 2023 en de verwachte opleverdatum is halverwege 2025.


 

(Na)bij de Diergeneeskundigen

Fietspad Bolgonalaan, foto DUB

Bolognalaan. Foto DUB

Het fietspad op de Bolognalaan is al maanden opgebroken. Het wachten is op beter weer zodat de gemeente het fietspad opnieuw kan asfalteren.


 

Weiland voor nieuwe stallen Diergeneeskunde. Foto: DUB

Weiland voor nieuwe stallen Diergeneeskunde. Foto: DUB

De eerste stappen worden gezet om op een weiland van onderwijsboerderij de Tolakker een nieuwe stal te bouwen. Het gaat om een casco-gebouw waar afhankelijk van het onderzoek de indeling op relatief eenvoudige wijze kan worden aangepast. Hier komen de dieren te wonen die nu nog in de stallen achter het M.G. De Bruingebouw staan. Ook komen hier de dieren voor het onderzoek naar het welzijn van kippen in een stal. 

De bouw van de stal wordt het eerste vanaf de straat zichtbare project om Diergeneeskunde van een nieuw faculteitsgebouw te voorzien. Deze moet komen op de plaats van het De Bruingebouw. Verschillende panden van de faculteit zijn al aangepast om collega’s uit het De Bruingebouw te huisvesten. Als het nieuwe gebouw over enkele jaren in gebruik is genomen, wordt het onderwijs uit het Androclusgebouw naar de nieuwbouw verplaatst en wordt het Androclus afgebroken.


 

Weiland Diergeneeskunde, toekomstige plek UCU, foto DUB

Weiland waar mogelijk een nieuw onderkomen gebouwd gaat worden voor UCU en haar studenten. Foto: DUB

Van International Campus naar USP.

Op deze plek zou weleens het nieuwe onderwijsgebouw met woningen voor de zevenhonderd studenten van University College Utrecht kunnen komen te staan. Het zou op dit weiland kunnen verrijzen tussen het Androclusgebouw en de gouden en zilveren flats voor internationals of op plek kunnen komen te staan van het onderwijsgebouw van Diergeneeskunde staat. Niets is echter nog zeker. De studenten die volgend jaar met hun bachelor aan UCU beginnen, kunnen die volgens V&C nog op het voormalige Kromhoutterrein afmaken. 

In 2019 maakte de UU bekend dat ze de gebouwen op de International Campus willen verkopen. Op dit moment staan op dit terrein het hoofdverblijf van de opleiding Economics & Business Economics, dat van Philosophy, Politics & Economics (PPE) en University College Utrecht (UCU) . Ook worden er colleges van de faculteit Geesteswetenschappen gegeven. Daarnaast staan er de woonvertrekken van de zevenhonderd studenten van UCU. 

De vraag van studenten en staf van UCU is wanneer ze moeten vertrekken. Volgens de directie Vastgoed & Campus kunnen de eerstejaars die volgend jaar met hun bachelor beginnen hun studie nog afmaken op het International Campus. Waar de opleidingen naartoe verhuizen is nog niet bekend. Voor UCU wordt gekeken naar het weiland tussen het Androclusgebouw en op het Utrecht Science Park. Of op de plek van het Androclusgebouw dat afgebroken gaat worden. Op het USP komt dan nieuwbouw voor zowel het onderwijs als voor het huisvesten van de UCU-studenten.


 

Advertentie